ถวายพระประธาน มีนาคม ๕๙ จำนวน ๒๖ องค์

A01.jpg
A03.png
A05.png
A08.png
A12.png
A15.png
A17.png
A20.png
A23.png
A25.png
A26.png
A27.png
A30.png
A33.png
A37.png
A40.png
B10.jpg
B15.JPG
B20.JPG
B25.JPG
B30.JPG
C10.jpg
C15.JPG
C20.JPG
C25.JPG
C30.JPG
C35.jpg
C37.JPG
C40.JPG
C45.JPG
D05.jpg
D10.JPG
D13.jpg
D20.jpg
D25.jpg
G05.jpg
G10.JPG
G20.JPG
G30.JPG
G40.JPG
I10.jpg
I12.JPG
K10.jpg
K20.JPG
K30.JPG
K40.JPG
K50.JPG
O10.jpg
O20.JPG
O30.JPG
O40.JPG
Q10.jpg
Q15.JPG
S10.jpg
S20.JPG
S25.JPG
S30.JPG
T10.jpg
T20.JPG
V10.jpg
V20.JPG
V25.JPG
V30.JPG
V35.JPG
W10.jpg
W20.jpg
W30.jpg
W40.jpg
W50.jpg