๒๐ ข้อสรุปที่บอกว่าเจริญสติถูก

marked-120716

1. ไม่มีคำว่า อยู่ว่างๆ ไม่มีอะไรทำ
2. ลมหายใจไม่เคยหยุด และต่างไปเรื่อยๆ
3. มีกายเป็นหุ่นให้รู้สึกว่า เหมือนท่อนไม้กลวง
4. รู้ตัวว่าทุกข์สุขเพราะคิดไปเอง มากกว่าทุกข์สุขเพราะผู้คน
5. เบื่อได้แวบเดียว แล้วเห็นความเบื่อจางหาย
6. ฟุ้งซ่านสับสนได้ แต่ง่ายจะกลับเข้าที่
7. โลภแล้วเห็นเป็นเงามืดครอบจิต
8. โกรธแล้วเห็นเป็นความร้อนพลุ่งพล่านในอก ในหัว
9. หลงสำคัญตัวผิดแล้วเห็นเป็นม่านบังใจ ทึบบ้าง บางบ้าง
10. โลภ โกรธ หลง เหมือนผี ดูดีๆ รู้เฉยๆ จะหายไป
11. เห็นโลภ โกรธ หลงหาย จะค้นพบจิตที่สว่าง
12. เห็นกายเคลื่อนไหวแล้วรู้ว่า จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว
13. เมื่อจิตรู้อะไรอย่างเดียว โลกทั้งใบจะกลายเป็นสิ่งเรียบง่าย
14. จิตใหญ่จะเห็นกายเล็ก ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับกายเป็นเรื่องเล็ก
15. จิตเล็กจะเห็นกายใหญ่ ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับกายเป็นเรื่องใหญ่
16. มีจิตเป็นเครื่องหมายเหมือนฟองสบู่ ให้ดูว่าแตกไปเรื่อยๆ
17. ดวงจิตที่เล็ก ที่มืด ไม่ใช่ตัวตน ไม่ต้องแคร์
18. ดวงจิตที่ใหญ่ ที่สว่าง ไม่ใช่ตัวตน ไม่ต้องหวง
19. วิชาตัวเบามีจริง ลอยตัวข้ามห้วงทุกข์กันง่ายๆ
20. แก่ลงอย่างฉลาดขึ้น