วิสาขบูชา ๒๕๕๗

10313159_701551763235318_4028401640242462397_nต้องมีเสียงสรวลเสเฮฮาหน้าเค้ก
กับเสียงอวยพรให้เป็นสุขตลอดไป
แล้วให้ไปพบเอาเองว่าไม่ใช่
แค่วันรุ่งก็อาจเงียบเหงาเศร้าโศกกันต่อ

วันเกิดของมหาบุรุษผู้นิรทุกข์เช่นพระพุทธเจ้า
ทุกปีมีแต่เสียงเงียบอันลึกซึ้ง
แวดล้อมด้วยเหล่าอรหันตสาวกของพระองค์
ผู้พากันถวายดวงจิตพิสุทธิ์ใส
จิตอันได้ถึงซึ่งบรมสุขเพราะทำลายเหตุแห่งทุกข์แล้ว
แม้ไม่อวยพรให้สุขตลอดไป
ก็รู้เฉพาะตนว่า รสอันเหนือรสทั้งปวงอันตนเข้าถึงแล้ว
จักไม่กลับไม่เปลี่ยนเป็นอื่นอีก

ข้าพระองค์ผู้ยังไม่สิ้นทุกข์สิ้นโศก
ยังต้องเรียนรู้ทางสิ้นทุกข์สิ้นโศกของพระองค์
ขอน้อมเศียรเกล้าถวายอภิวาท
ด้วยความระลึกว่าวันนี้
วันคล้ายวันประสูติของพระผู้มีพระภาคเจ้า
คือวันอุบัติของพรอันเหนือพร
คือวันอุบัติแห่งความสว่างอันเหนือความสว่าง
ถ้าไม่มีพระองค์อุบัติมาในโลก
ก็ไม่มีทางนฤพานอุบัติขึ้นมาได้

_/\_ _/\_ _/\_

วันเกิดของคนธรรมดา