เบิกบาน

พิธีบรรจุพระบรมธาตุลงสู่พระเกศ ในโครงการพระประธานทั่วหล้า15591572_748980671921353_699497882351046410_o

คลิกภาพเพื่อชมขณะแห่งความเบิกบานสูงสุด
จากงานบรรจุพระบรมธาตุครั้งสุดท้าย
ในโครงการพระประธานทั่วหล้า

ประกายเมตตาแห่งราชาไทย

14702445_1195992887124534_8527369092889606363_n

ประกายเมตตาแห่งราชาไทย

ผมเคยอยากเป็นคนถือธงประจำกองร้อยลูกเสือ
ของโรงเรียนในงานสวนสนามใหญ่
เหตุผลเพราะเป็นคนเดียวในกองร้อยที่แยกออกมา
และมีสิทธิ์ให้องค์กษัตริย์
ท่านทอดพระเนตรจากที่ประทับเบื้องสูง
เห็นเราเป็นเป้าเด่นกว่าคนอื่นๆ
นั่นคงเป็นความรู้สึกเยี่ยงคนเดินดิน
ปรารถนาให้ดวงตาสวรรค์แลมา
และรับรู้ว่ามีตัวเราอยู่ในโลกนี้อีกคนหนึ่ง

ประสบการณ์วัยเด็กครั้งนั้น
ถือเป็นโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวใกล้ชิดที่สุดในชีวิต
ท่ามกลางเสียงกลองจังหวะมาร์ชที่บันดาลพลังระดมพล
จำได้สนิทว่าทุกคนมีศูนย์รวมความรู้สึกตรงกัน คือ
องค์ประมุขผู้ปรากฏประดุจสิ่งมหัศจรรย์แห่งวันงาน

ในความรับรู้วัยเด็ก ผมทราบจากคนอื่นว่า
ในหลวงรัชกาลที่
ท่านเป็นเบื้องบนผู้ควรแก่การเคารพ
ขณะเดียวกันก็ทราบจากความรู้สึกของตนเอง
ว่าท่านมีรัศมีพิเศษ
ที่ทรงอิทธิพลกระทบความรู้สึกคนเห็น

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

คนอื่นอาจไม่สงสัย แต่ผมสงสัย
ว่าเหตุใดวันธรรมดาของพระเจ้าอยู่หัว
จึงเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนไทยทั้งแผ่นดิน
เหตุใดคนไทยยังเทิดสถาบันกษัตริย์
ไว้ในที่สูงเหนือการแตะต้อง
และเหตุใดความรู้สึกของมหาชน
จึงรวมศูนย์ไปอยู่ที่บุคคลเพียงคนเดียว
ได้อย่างพร้อมเพรียงไม่แตกแถว

ผมอยากทำความเข้าใจว่าทำไมแค่เห็น
ก็นึกอยากเสียสละทุกสิ่งเพื่อพระองค์ท่าน
และที่สำคัญ เพราะอะไร
ราชวงศ์ในโลกยังมีอยู่หลายประเทศ
แต่ความภูมิใจของพสกนิกร
ที่มีต่อองค์พระประมุขของตนจึงไม่เท่าเทียมกัน

ถึงวันนี้คิดว่ามีคำตอบให้ตัวเอง
รัศมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
ที่ฉายออกมาให้สัมผัสด้วยใจนั้น
คือหลักฐานแห่งการุณยภาพอันยิ่งใหญ่เหนือมนุษย์
ไม่จำเป็นต้องเห็นว่าพระองค์ท่าน
เคยบำเพ็ญพระราชกรณียกิจไว้แค่ไหน
แห่งหนตำบลใดบ้าง
ใครๆก็ต้องเชื่อว่าพระองค์ท่าน
มีพระชนม์ชีพเพื่อคนอื่นมานานแสนนาน
กระแสดึงดูดให้รู้สึกรัก รู้สึกศรัทธาท่วมท้น
มิได้หลั่งมาจากฟากสวรรค์
มิใช่ลอยมาจากการที่มนุษย์อุปโลกน์มนุษย์ด้วยกัน
ให้เป็นองค์สมมติเทพ
ทว่าเป็นผลธรรมดามาจากปัจจุบันกรรม
อันสมควรแก่การเป็นกษัตริย์อย่างแท้จริงของพระองค์ท่านเอง

ถ้าใครศึกษาพระไตรปิฎกแล้วสงสัยว่า
การบำเพ็ญบารมีแห่งมหาโพธิสัตว์
ผู้ควรแก่การบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ในอนาคตกาลเป็นอย่างไร
ให้มาดูมหาทานแห่งองค์รัชกาลที่ นี้ แล้วจะเข้าใจ
และจะเชื่อว่าพระโพธิสัตว์มิใช่เป็นเพียงตำนานเล่าขาน
แต่มีจริง และพวกเราก็เกิดทันยุคของพระองค์ท่าน!

รากอันเป็นที่สุดของกษัตริย์คือ
เมตตาการุณยจิตอันปราศจากประมาณ
พูดให้ง่ายคือชอบช่วยคนไม่เลือกหน้า
โลกจึงมีตำแหน่งกษัตริย์เป็นฐานหนุนให้ได้ทำตามปรารถนา
และปัจจุบันระบอบการปกครองของไทย
ก็เอื้ออำนวยให้กษัตริย์ออกโปรดราษฎรได้เต็มที่
เนื่องจากมีรัฐบาลและข้าราชการดูแลบริหารบ้านเมือง
ตัดสินคดีความต่างๆให้ โดยพระองค์ไม่ต้องลำบากพระวรกาย
ไม่ต้องลำบากพระทัยเหมือนกษัตริย์ยุคโบราณ
จึงกล่าวได้ว่าประเทศเราในกาลนี้
เปิดโอกาสให้ผู้มีบุญญาธิการสูงสุด
ได้แสดงกำลังพระทัยว่ายิ่งใหญ่สมพระเกียรติยศเพียงใด

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

กำลังพระทัยของในหลวง . ยิ่งใหญ่เพียงไหน?

ตลอดพระชนม์ชีพ
ไม่มีใครขอให้พระองค์ท่านบุกน้ำลุยดิน แต่ท่านก็บุก
ตลอดพระชนม์ชีพ
ไม่มีใครขอให้พระองค์ท่าน
สละทรัพย์ส่วนพระองค์ให้พสกนิกร แต่ท่านก็สละ
ตลอดพระชนม์ชีพ
ไม่มีใครขอให้พระองค์ท่านอุทิศเวลาและกำลังพระปัญญา
สร้างสรรค์นวัตกรรมแก้ทุกข์ชิ้นใหม่ๆ แต่ท่านก็อุทิศ

บุกมาแค่ไหน สละมาแค่ไหน อุทิศมาแค่ไหน
มีใครรู้จริงๆบ้าง?
นอกจากชมพระบารมีด้วยตาเปล่า
แล้วขนลุกซ่านด้วยความยำเกรง
คงไม่มีใครทราบเท่าองค์ท่านเองว่า
ทรงให้มาประมาณใดแน่

หากคุณเคยเห็นคนอนาถาวัยเด็กวัยชรา
เรือนร้อย เรือนพัน หรือเรือนหมื่นกับตา
คุณรู้ คุณเข้าใจ คุณเวทนา
คุณปรารถนาจะช่วยเหลือพวกเขา
และคุณลงมือช่วยเหลือพวกเขาได้ระดับหนึ่ง
ความสุขความอบอุ่นจะเอ่อล้นอก
ตามระดับกำลังใจขนาดนั้นๆของคุณ

แต่ยากนักที่คุณจะเห็น เข้าใจ และประมาณถูกว่า
คนเรือนล้านมีขนาดไหน
กับทั้งยากกว่านั้น
ที่จะมีกำลังใจใหญ่หลวงขนาดคิดอุทิศทั้งชีวิต
เพื่อช่วยคนเรือนล้านทั้งหมดนั้น
ให้ได้อยู่ดีกินดี มีความเห็นชอบ
มีกรรมขาวเป็นที่พึ่งแก่ตนอย่างถาวร

พระจิตแห่งในหลวงรัชกาลที่ ท่านรู้เห็น
ว่าประมาณคนเรือนล้านคืออะไรแค่ไหน
และพระจิตแห่งองค์ท่านก็ใหญ่พอ
ที่จะทรงปรารถนาช่วยคนลำบากยากจนหลายสิบล้าน
ในพระราชอาณาจักรของท่านให้หมด
โดยปราศจากเงื่อนไขแลกเปลี่ยน
หรือปรารถนาสิ่งตอบแทนอื่นใด
นั่นมิใช่สิ่งที่คนธรรมดา
หรือแม้ราชามหากษัตริย์ทั่วไปจะเข้าใจได้

คนดีๆตามท้องถนนธรรมดา
อาจให้อภัยใครต่อใครไม่เลือกหน้า
น้ำใจเช่นนั้น คือ
เมตตาระดับที่ทำให้คนสัมผัสแล้วพลอยสงบตาม
สะกดความคิดร้ายจองเวรของศัตรูได้
คนแสนดีตามสถานสงเคราะห์
อาจค้อมหลังก้มหน้าช่วยเหลือผู้ตกยากมากมาย
น้ำใจเช่นนั้น คือ
เมตตาระดับที่เหนี่ยวนำคนใกล้ชิดให้เลื่อมใสศรัทธา
และอาจเปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตรได้
ประมุขหรือผู้ปกครองบ้านเมือง
อาจมีใจผูกพันกับการคิดแต่จะช่วยคนทั้งประเทศ
ให้กินดีมีสุขและรอดพ้นจากหายนภัย
น้ำใจเช่นนั้น คือ
เมตตาระดับที่ก่อให้เกิดแรงปีติมากพอจะยอมตายแทน
และอาจเป็นแม้ที่รักของศัตรูได้

เมตตาที่ก่อผลกระทบกับผู้พบเจอได้นั้น
ต้องเป็นเมตตาที่ออกมาจากใจจริง
คือคิดดีกับคนอื่นจริง คิดให้คนอื่นจริง
ตลอดจนพูดและทำเพื่อคนอื่นจริง
หาไม่แล้ว แม้สร้างฉากพ่อพระแม่พระให้แนบเนียนอย่างไร
รัศมีเมตตาก็ไม่บริสุทธิ์
ไร้อิทธิพลพอจะจูงให้ใจผู้อื่นพลอยสงบตาม
อย่าว่าแต่จะให้เลื่อมใสศิโรราบหรือยอมตายแทน
นอกจากพระอรหันต์ผู้สงเคราะห์สัตว์โลก
ด้วยน้ำจิตบริสุทธิ์หมดจด
ก็เหลือแต่พระมหาโพธิสัตว์เจ้า
ที่ทรงมีน้ำพระทัยครุวนาดั่งมหาสมุทรใหญ่เท่านั้นที่ปานกัน
เมื่อทรงยอมอุทิศชีวิตให้ปวงชน
ประกายเมตตาก็ย่อมเหนี่ยวนำใครต่อใคร
ให้พร้อมพลีชีพเพื่อพระองค์ท่านเช่นกัน

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

การที่พระราชาไทยองค์ปัจจุบัน
ทรงเป็นกษัตริย์โดยปัจจุบันกรรม
มิใช่เพียงกษัตริย์เพราะอดีตกรรมส่งมากำเนิด
เช่นนี้เท่ากับพระองค์ท่าน
ทรงช่วยให้เราตอบลูกหลานได้ง่ายขึ้น
ว่าทำไมไทยเราจึงยังควรเทิดทูนระบบกษัตริย์
แตกต่างจากราชวงศ์อื่นในบางประเทศ
ที่อาจถูกล้อเลียนหรือกล่าวพาดพิงถึงอย่างไม่ต้องเกรงใจ
หาใครลุกฮือขึ้นประท้วงเอาเรื่องไม่ได้
นั่นก็เพราะคนยุคนี้ดื้อ
เกินกว่าจะเทิดทูนบุคคลที่ปราศจากคุณงามความดี
คนยุคนี้ไม่แยแสยศถาบรรดาศักดิ์
เพียงเพราะเกิดในวังอีกต่อไป
ใครจะอยู่ในหัวใจคนยุคนี้ได้
ก็ต้องดูแบบอย่างจากกษัตริย์ไทยพระองค์นี้แหละ

ภาพเดียวแทนพันคำ
ในหลวงรัชกาลที่ ท่านเป็นกษัตริย์ให้ดู
ว่ากษัตริย์เขาเป็นกันอย่างนี้
แค่ให้เด็กๆของเราเห็นจากโทรทัศน์
ว่าพระองค์ทรงทำอะไรให้อะไรกับพสกนิกรบ้าง
เด็กๆก็จะเงียบเสียงแห่งความสงสัย
และหันหน้าไปบอกต่อกันรุ่นต่อรุ่นว่า
พระมหากษัตริย์คือใครในแผ่นดิน
และเหตุใดจึงไม่น่าแปลกใจ
หากทั้งโลกจะไม่ลืมพระองค์ไปจนสิ้นกาลนาน

เป็นหนึ่งในโลกไม่ใช่เพราะชนะสิบทิศ
ด้วยแสนยานุภาพเกรียงไกร
แต่ด้วยหนึ่งใจและสองมือ
ของผู้สมควรเป็นกษัตริย์โดยธรรม

เทวดาองค์นี้ไม่มีน้ำตาแล้ว

marked 101416

เทวดาองค์นี้
ท่านเลิกร้องไห้แล้ว
ท่านจึงไม่ชอบฟังเสียงร้องไห้
ท่านชอบฟังเสียงลูกหลานข้างล่าง
สวดมนต์ด้วยมหากุศลจิตมากกว่า

ถ้าเมื่อใดอาลัยเทวดา
ก็ส่งเสียงร้องไห้เสียให้พอ
จิตจะได้คลายโศกคลายเศร้า
สมกับที่จะไม่มีพระองค์ท่านอยู่กับเราอีกต่อไป

แต่เมื่อใดคิดถึงเทวดา
ให้เปล่งเสียงสวดมนต์เพราะๆ
จิตจึงค่อยสัมผัสความสว่างเหนือโลกของท่านได้
ราวกับท่านปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่งรอบด้าน

อย่าทวงถามคำมั่นอันใดจากใครเลย
ให้ถามตัวเองเถิดว่า
เราอยากให้คนที่เรารักที่สุด
นอนเข้าภวังค์นานเดือนนานปี
หรืออยากให้ท่านมีความสุข
แสนสบายไร้ทุกข์
สมกับคุณงามความดีที่องค์ท่านสร้างมา

เทวดาท่านประเสริฐเทียมพระ
จึงไม่แปลก หากจะสวดอิติปิโส
สรรเสริญพระรัตนตรัยถวาย

กระแสจิตข้าพระองค์
ขอเป็นหนึ่งในสายธาร
อันผสานรวมกับปวงจิตปวงใจไทยทั้งชาติ
กว้างยาวลึกเป็นมหาสมุทรแห่งความจงรักภักดี
ถวายแด่องค์พระผู้ทรงมีพรหมวิหารเกินมนุษย์
แดนนิรทุกข์
ขอพระองค์ทรงพระสำราญ
ตลอดสิ้นกาลนานเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

คลิปงานบรรจุพระบรมธาตุครั้งที่ ๓

Screen Shot 2559-07-23 at 5.11.47 PM

กราบขอบพระคุณทุกท่าน
ที่ไปร่วมงานบรรจุพระบรมธาตุฯ
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ที่ผ่านมา
วันนี้ผมนำคลิปที่ทางทีมงานตัดต่อเสร็จ
มาให้ดูกันนะครับ http://bit.ly/28VqQlS ขอบคุณคุณ ณธนา หลงบางพลี สำหรับภาพเสียงมุมราบและงานตัดต่อ ขอบคุณคุณ อาร์ต อัมพวา สำหรับภาพมุมสูงจากโดรน ขอบคุณคุณสมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ สำหรับทุนทรัพย์ส่วนตัวและเวลานับเดือน กับการจัดงานยิ่งใหญ่ ให้สามพันคนในพิธีบังเกิดมหาโสมนัส ขอบคุณทีมงาน-แรงงานร่วมร้อยชีวิต ที่อาสาอุทิศแรงกายแรงใจอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
สำหรับภาพการถวายวัดจริง ขอให้รอดูได้จาก
http://dungtrin.com/BuddhaStatuesMainPage/
---
ถ้าพระประธานหนึ่งองค์
มีชาวพุทธกราบสักพันคนเป็นประจำ
ก็ถือว่าเราช่วยให้ชาวพุทธจำนวนเกินแสน
ได้มีพระประธานไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วครับ
คำนวณจากองค์พระที่ถวายแล้วทั้งหมด ๘๐ องค์
กับที่เมื่อวันศุกร์สั่งสร้างไปแล้วสำหรับล็อตหน้า ๓๒ องค์
(
เดือนตุลาคมจะดูตัวเลขยอดบริจาคอีกครั้ง
เพื่อยืนยันกับทางโรงหล่ออีกครั้ง
ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไรแน่)
พวกเรานำพระใหญ่ไปให้ชาวพุทธต่างจังหวัด
และชาวพุทธในพม่า ออสเตรเลีย
กับอเมริกา ได้กราบไหว้
หรือพูดสั้นๆว่า
นำความชื่นบานไปให้ชาวพุทธทั่วโลกหลักแสนแล้ว
ฉะนั้น ก็อย่าแปลกใจ
หากจะเกิดความชื่นบานอย่างใหญ่เดี๋ยวนี้
หรือมีคนนำความชื่นบานมหาศาลมาให้ในวันหน้า
เพราะความชื่นบานที่เราให้ไป
ไม่ใช่ความรู้สึกสดชื่นธรรมดาๆ
แต่เป็นมหากุศลธรรมอันเกิดจากการเกื้อกูลให้ผู้อื่น
ได้มีศรัทธาปสาทะให้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าง่ายๆ
ตั้งแต่จำนวนองค์พระประธานเพิ่มขึ้นไปถึง ๗๐ องค์
ประกอบรวมกับพระไตรปิฎกหลายสิบตู้
ผมรู้สึกถึงความกว้างยาวลึกเหมือนมหาสมุทร
แต่พอใกล้สิ้นปีขึ้นหลักร้อย
ความรู้สึกคงประมาณไม่ถูกแล้วว่า
จะเปรียบเทียบมหาสังฆทานของพวกเรากับอะไรดี
ได้แต่คาดหวังว่าทุกท่านที่ปลื้มปีติอยู่
จะมีหลักประกันความสุขความเจริญทางใจ
รู้สึกเหมือนจะทำบาปไม่ขึ้นอีกต่อไป
ซึ่งนั่นก็จะเป็นนิมิตหมายของสุคติภูมิ
นับแต่ชาติภพนี้ ตราบเท่าเข้าถึงพระนิพพาน
ล็อตหน้าเป็นต้นไป
คุณสมเจตน์จะส่งคนไปดูวัดจริง
ก่อนตัดสินใจรับเข้าโครงการ
ทั้งนี้ ขอประกาศแจ้งแบบไม่คอนเฟิร์มไว้ว่า
งานบรรจุฯล็อต น่าจะเป็นที่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๕๙
และสำหรับปีถัดๆไป
จะจัดเพียงปีละ ครั้ง ประมาณกรกฎาและธันวา
เพื่อไม่ให้ทีมงานและญาติธรรมต้องเหนื่อยบ่อย
แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ห่างจนลืมความรู้สึกแสนดี
ที่มีในวันงานในแต่ละครั้งด้วย
อีก ๕๐ หรือ ๑๐๐ ปีข้างหน้า
คงไม่มีใครจำชื่อโครงการพระประธานทั่วหล้าได้
พระประธานจำนวนมหาศาลที่เราช่วยกันสร้าง
จะยังคงอยู่คู่โบสถ์ คู่ศาลา ยังความศรัทธา
ให้บังเกิดแก่สาธุชนไม่เลือกหน้าต่อไปแน่นอนครับ!

ปลื้มชีวิตเปลี่ยน!

170216

ให้ความชื่นใจ ย่อมได้ความชื่นใจ
เปลี่ยนชีวิตเขา ชีวิตเราย่อมต่าง
ถวายสิ่งดีงามร่วมกัน ย่อมเกิดสิ่งดีงามร่วมกัน

เมื่อเหล่าสงฆ์และชาวบ้าน
ได้กราบพระประธานด้วยความเลื่อมใสทุกวัน
จากเดิมที่ไม่เคยมีไว้กราบมาก่อน
ผลคือความสุขความเจริญใจที่บังเกิดขึ้นแก่ผู้ถวาย
เป็นมหาทานแด่สงฆ์และมหาชน ย่อมยากจะประมาณได้

หนึ่งในพระปฏิมาที่พวกเราตั้งใจถวายแด่วัดทั่วประเทศ
ไปถึงสำนักสงฆ์สวนป่าสัจจธรรม .สีคิ้ว .นครราชสีมา
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
โดยคณะของคุณวชิราภรณ์เป็นตัวแทนพวกเราไปถวาย
ผมจึงได้ขอให้เธอเล่าบรรยากาศการถวายมา
เป็นชนวนบันดาลปีติแก่พวกเราที่ร่วมโครงการกัน
เพื่อให้รับทราบว่ากรรมขาวที่ทำรับปีใหม่ ๒๕๕๙ นี้
สำเร็จลุล่วงแล้ว กล่าวคือ
ความปรารถนาถวายพระประธานแด่วัดที่ขาด เกิดแล้ว
ความพยายามที่จะจัดสร้างถวาย เกิดแล้ว
การเดินทางไปถวาย เกิดแล้ว
การรับพระประธานจากเหล่าสงฆ์และชาวบ้าน เกิดแล้ว

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

วันนี้ดิฉันมีโอกาสได้เป็นตัวแทนเจ้าภาพในการน้อมถวาย พระประธานแด่สำนักสงฆ์สวนป่าสัจจธรรม .สีคิ้ว .นครราชสีมา ซึ่งเป็นหนึ่งใน ๒๒ องค์ของล็อตแรก ตามวัตถุประสงค์ของการถวายแด่วัดที่ยังขาดแคลนพระประธานในประเทศไทยค่ะ ยอมรับว่าตื่นเต้นมากๆ ตื่นแต่เช้าไปรับคุณแม่ไปร่วมสร้างบารมีใหญ่ในครั้งนี้ด้วยกัน

ดิฉันและกัลยาณมิตรได้เดินทางไปถึงสำนักสงฆ์ฯในเวลาประมาณ ๑๒.๓๐ . ทางเข้าเป็นถนนลูกรังแต่มีธงธรรมจักรเด่นชัดมาก แสดงถึงการเตรียมพร้อมสำหรับการถวายในวันนี้ เราเดินทางเข้าไปในไร่มันสัมปะหลัง ซึ่งบังเอิญเป็นเวลาเดียวกับที่รถบรรทุกมาส่งองค์พระพอดีค่ะ

องค์พระที่เห็นนั้น แม้กำลังทำการลำเลียงลงจากรถบรรทุกโดยรถยก (ทราบภายหลังว่าเป็นของชาวบ้านแถวนั้นเตรียมมาค่ะ) เหล่าองค์พระประธานก็ดูเป็นสีทองเหลืองอร่าม เปล่งประกายต้องแสงแดดสวยงามมากๆค่ะ สำนักสงฆ์แห่งนี้มีพระ รูป เณร รูป สงบและสะอาดตาเป็นระเบียบมากๆ อากาศสดชื่นมีลมพัดเย็นสบาย สัปปายะมากๆค่ะ มองไปแล้วยังไม่มีพระประธานจริงๆ

การนำองค์พระประธานมายังภายในชายคา ต้องใช้แรงงานคน ดิฉันพบว่า มีชาวบ้านมารอ และพร้อมใจกันยกองค์พระทั้งชายและหญิง เพื่อนำมาวางบนแคร่ขนาดใหญ่ และยังไปนำอิฐบล็อคมาเสริมความแข็งแรงของแคร่ด้วยความสามัคคี จึงสำเร็จอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านที่นี่ดูสงบเย็น มีรอยยิ้ม และมีน้ำใจต้อนรับดิฉันและคณะเป็นอย่างดีค่ะ มีการเตรียมขนมจีนแกงไก่ไว้เผื่อว่าเราจะหิว และชักชวนให้เราทานอย่างแข็งขัน

พระคุณเจ้าได้ให้พวกเรากับชาวบ้านพร้อมเพรียงกันอาราธนาศีล และกล่าวคำน้อมถวายพระประธาน กับเครื่องสังฆทาน ซึ่งทางคณะดิฉันได้เตรียมไปพร้อมปัจจัยบำรุงสำนักสงฆ์ หลังจากนั้นท่านได้ให้พร และอุทิศบุญกุศลครั้งนี้ไปยังทุกสรรพสัตว์สรรพชีวิตอย่างประมาณมิได้

ดิฉันมีความปลื้มปิติที่ได้น้อมถวายพระประธานเป็นพุทธบูชา อันเป็นถาวรวัตถุที่น้อมนำจิตใจให้ตั้งมั่นและศรัทธาในพระพุทธศานา และเพื่อยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป โดยเฉพาะในบริเวณสำนักสงฆ์แห่งนี้ซึ่งเป็นที่พึ่งของชาวไร่ในแถบนั้นค่อนข้างกันดาร ได้เห็นทั้งพระและชาวบ้านมีความปิติ กระตือรือร้น และศรัทธาในพระพุทธศาสนา ปลื้มใจในการรับพระประธานครั้งนี้ ดิฉันยิ่งตื้นตัน อิ่มในมหากุศลครั้งนี้มากๆ ดีใจที่ได้มาถูกทางแล้ว และจะมั่นคงในพระพุทธศาสนา ตั้งมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และบำรุงหมู่สงฆ์พระอริยสงฆ์ ให้พระศานาของเราเจริญรุ่งเรืองสืบไป แม้จะยังต้องเวียนว่ายตายเกิดก็ขอให้พบพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องตรงทางตลอดไปค่ะ สาธุ นิพพานะปัจจโย โหตุ

วชิราภรณ์

ผมจะทยอยนำภาพบรรยากาศการถวายพระประธาน
ไปไว้ที่ http://dungtrin.com/BuddhaStatues/
ตอนนี้ยังมีอยู่น้อย แต่จะเริ่มมากขึ้นตามลำดับ
โดยวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๕๙ เวลาประมาณบ่ายสอง
ผมเองจะเป็นตัวแทนนำพระ องค์ถวาย
ที่วัดแม่อ้อใน จังหวัดเชียงราย
(
ตำแหน่งพิกัด http://bit.ly/1Q086U6 )
ก่อนจะกระจายไปถวายแด่วัดและสำนักสงฆ์ในเชียงราย
และจังหวัดใกล้เคียง ตามที่สงฆ์ขอบิณฑบาตมาครับ

วันเวลาและสถานที่ถวายอื่นๆ
ขอให้ดูได้ที่ http://bit.ly/1PWQq7t
ใครอยู่ใกล้ช่วยไปกันหน่อย
กรุณาถ่ายรูปป้ายชื่อวัดมาด้วย
จะได้ร่วมบรรยากาศน่าชื่นใจไปด้วยกันอย่างนี้อีก
แค่เห็นสีหน้าสีตาชาวบ้านที่มาช่วยกันรับพระ
คุณก็จะเข้าใจแล้วว่าได้ทำบุญอะไรไป
หลังจากเจ้าภาพและตัวแทนทุกท่านถวายครบหมด
ผมจะตั้งสเตตัสแจ้งลิงก์รวมภาพและบรรยากาศมหากุศลอีกครั้ง
(
ขออนุญาตหมายเหตุไว้ตรงนี้หน่อย
เนื่องจากวัดมีอยู่มาก ถ้าใครไปพบอะไรขัดหูขัดตาบ้าง
ก็ขอให้ระลึกนะครับว่า
คุณไม่ได้ถวายพระแด่พระหรือวัดใดวัดหนึ่ง
แต่ร่วมเป็นหนึ่งในโครงการถวายพระทั่วประเทศอยู่
และประโยชน์ก็จะตกอยู่กับชาวบ้านมากมายที่ได้กราบพระแน่ๆ)

ขอทบทวนความจำนิดนึง
ผม *** ไม่ได้ริเริ่มโครงการนี้ ***
เดิมทีก่อนปีใหม่ ผมแค่อยากถวายพระประธานสักองค์
จึงตั้งสเตตัสถามหาวัดที่ยังขาดพระประธาน
เผื่อคนในเพจนี้จะมีใครทราบจากวัดใกล้บ้านบ้าง
http://on.fb.me/1ZvYALq
แต่หลายท่านก็อยากถวายด้วยอย่างท้วมท้น
เป็นการอยากทำบุญปีใหม่ที่แปลกใหม่ร่วมกัน
ผมจึงอาสาเป็นตัวกลางจัดการประสาน
และเมื่อตั้งสเตตัสเป็นกิจจะลักษณะ
ก็พบว่ามียอดบริจาคสมควรพอจะตั้งใจ
ถวายพระประธานแด่วัดที่ขาดทั่วประเทศได้
(
ถึงวันนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ
รวมทั้งหมดได้เกือบ ๗๐ องค์แล้ว
และกำลังนับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวัน)

สำหรับท่านที่เพิ่งเห็น
สามารถร่วมบริจาคได้
ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดปิดโครงการนะครับ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
นายศรันย์ ไมตรีเวช
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาเทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล
เลขที่ 4066475603
***
กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมยอดเงินและเวลาโอนไปที่ ***
คุณเกสรา mochakesara@gmail.com
เมื่อคุณเกสราได้รับแจ้ง
จะนำไปอัพเดทแสดงยอดยืนยันที่
http://bit.ly/1TmcKem
(
หากแจ้งไว้ในสเตตัส คุณเกสราจะไม่เห็นครับ)

ถวายพระประธานล็อตแรก ๒๒ องค์ ๒๒ วัดทั่วประเทศ

060216

จากที่พวกเรา
มีความปรารถนาตรงกันในวันขึ้นปีใหม่
ที่จะร่วมกันถวายพระประธาน
แด่วัดทั่วประเทศที่ขาดพระประธานอยู่
ตอนนี้มีกำหนดวันแน่นอนที่จะได้ถวายแล้วนะครับ
กราบเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่จังหวัดนั้นๆ
หรือจังหวัดใกล้เคียง
ทั้งที่ร่วมบริจาคและร่วมอนุโมทนา
จะรับรู้จากทางนี้หรือทางอื่น
ไปถวายพระประธานด้วยกันครับ
ความร่มเย็นแห่งการเป็นญาติธรรมจะได้เกิดขึ้น
โดยไม่มีการแบ่งแยก
 
ขอให้ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่
http://bit.ly/1PWQq7t
ซึ่งผมแจกแจงไว้เป็นชื่อวัด ชื่อเจ้าภาพ เบอร์โทร.วัด
พิกัดของวัด และวันถวาย
ส่วนเวลาจัดพิธีถวายจะเป็นช่วงเช้าหรือบ่าย
กรุณาติดต่อสอบถามจากทางวัด
ซึ่งเจ้าภาพแต่ละท่าน
จะได้ทำการนัดแนะกับวัดตามสมควร
ส่วนวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ
กรุณาโทร.สอบถามจากทางห้างแสงแห่งศรัทธา
เบอร์โทร.(085) 659-1459, (02) 865-3999
ซึ่งเป็นตัวแทนพวกเราไปถวายให้
ขออภัยที่ไม่สามารถระบุเวลาแน่นอน
เนื่องจากทางห้างเองก็ไม่เคยไปวัด
อีกทั้งต้องเดินทางไปประดิษฐานหลายวัด
จึงไม่อาจคำนวณได้ถูก ต้องถามเป็นแห่งๆ ณ วันถวายครับ
 
สำหรับถิ่นฐานที่ไม่คุ้นเคย ไม่เคยไปมาก่อน
แผนที่หยาบๆคงไม่เหมาะ
การใช้พิกัด GPS น่าจะได้ผลดีที่สุด
ผมลงพิกัดวัดไว้ครบทั้งหมด
แต่หากมีเหตุขัดข้องอันใด
ก็โทร.สอบถามจากวัดได้โดยตรง
และหากไม่เคยใช้ GPS มาก่อนก็อย่ากลัวนะครับ
ใช้ง่ายมาก แค่คลิกลิงก์พิกัดวัดตามที่ผมให้ไว้ในตาราง
ก็จะมีการเรียกแอป Google Map ขึ้นมาชี้เป้าให้เองเลย
(ต้องมี Google Map ติดตั้งไว้ในสมาร์ทโฟนก่อนนะครับ)
ส่วนคนที่กำลังอ่านสเตตัสนี้อยู่ด้วยเครื่องคอมพ์
ก็ให้คลิกลิงก์พิกัดเพื่อเข้าสู่หน้าเว็บของ Google Map
จากนั้นคลิก Send to Your Phone จะได้ผลเหมือนกัน
คลิปแสดงวิธีใช้ Google Map บนมือถือ
มีอยู่บนยูทูบมากมาย อย่างเช่นที่สั้นหน่อยก็
http://bit.ly/1UQankP
เสียเวลาแค่สองนาที
แต่เหมือนมีมัคคุเทศก์นำทางที่ดีที่สุดในโลกไว้ใช้กันทั้งชีวิต
เดี๋ยวนี้มันฉลาดขนาดบอกได้นะครับว่า
เส้นทางจราจรไหนสั้นที่สุด รถติดน้อยที่สุด ถึงเร็วที่สุด
ให้ดูกันจะจะกันเลยว่าเส้นไหนติดหนัก เส้นไหนปลอดโปร่ง
 
พระประธานล็อตสองกำลังจะตามมานะครับ
จะประกาศรายชื่อวัดเร็วๆนี้
ซึ่ง ณ เวลาปัจจุบัน (๖ กุมภาพันธ์ ๕๙)
มียอดบริจาครวมสร้างพระเพิ่มได้ประมาณ ๓๐ องค์แล้ว
และเพื่อเป็นการสะดวก
สำหรับท่านที่เพิ่งเห็นสเตตัสนี้และต้องการบริจาคสมทบ
ผมขอแจ้งบัญชีรับโอนไว้ ณ ที่นี้เลย
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
นายศรันย์ ไมตรีเวช
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาเทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล ๓
เลขที่ 4066475603
กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล
พร้อมยอดสมทบและเวลาโอนไปที่
คุณเกสรา mochakesara@gmail.com
เมื่อคุณเกสราได้รับแจ้ง
จะนำไปอัพเดทแสดงยอดยืนยันที่
http://bit.ly/1TmcKem
 
ขอให้ระลึกว่าบุญร่วมกันครั้งนี้ ใหญ่เกินกว่าที่ทำเดี่ยวๆกันมา
คงไม่มีใครถวายพระประธานคนเดียวได้ ๕๐ วัดภายในสองสามเดือน
อีกทั้งเป็นการถวายสังฆทานแด่พระพุทธศาสนาโดยรวมอย่างแท้จริง
เพราะไม่ได้เจาะจงไว้ก่อนว่าจะถวายวัดหนึ่งวัดใด
ผมและคุณๆไม่ได้รู้จักวัดพอๆกัน
ฉะนั้น เมื่อไปร่วมพิธีถวายที่วัดใด
ก็ขอให้คิดว่า คุณไม่ได้ถวายเพียงวัดนั้น
ยังมีอีกหลายสิบวัดที่อยู่ในข่ายบุญครั้งนี้ด้วย
คุณช่วยให้พระและชาวบ้านได้มีพระประธานองค์งามไว้กราบ
ไม่ได้ให้ทานกับพระสงฆ์รูปไหน หรือวัดที่ชอบใจเป็นพิเศษ
 
ทางทีมงานทำงานกันอย่างหนักในการคัดเลือกวัดสำหรับล็อตแรก
เพื่อให้ได้วัดที่มีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นหลักตั้ง
แต่ล็อตต่อๆไปอาจสำรวจตรวจสอบเพียงความเป็นวัด
หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีอยู่จริงเป็นสำคัญ
เพราะคิดว่าอย่างไร ชาวบ้านก็ได้กราบพระประธานแน่ๆ
ไม่อยากนำเงื่อนไขอื่น หรือสเปคพระสงฆ์ในใจมาเป็นกรอบกำหนด
มิฉะนั้น ก็คงหาวัดในอุดมคติมาไม่ทัน
และจะไม่เป็นไปตามเป้าเดิม คือ
ถวายพระประธานแด่วัดที่ขาดทั่วไทยโดยไม่เลือกหน้า
 
ปี ๒๕๕๙ เป็นปีใหม่ที่ให้ความรู้สึกแปลกใหม่
จากบุญใหญ่ที่ทำเองคนเดียวไม่ได้
ต้องมีใจเดียวร่วมกันเรือนพันเรือนหมื่น จึงสำเร็จลุล่วง
ไม่ว่าท่านจะร่วมลงขันถวายพระ
ด้วยเงินหลักสิบหรือหลักแสนตามฐานาฐานะ
นี่ก็จะเป็นภูเขาแห่งกองบุญอันหนึ่งอันเดียวกัน
คือสร้างพระประธานถวายเป็นมหาบูชา
เป็นสังฆทานบริสุทธิ์โดยเจตนา
เป็นนิมิตมงคลที่ยิ่งใหญ่ไพศาลอีกครั้งหนึ่งในชีวิต _/\_

ส่งความสุข ๒๕๕๙ ด้วยรายชื่อวัดที่จะประดิษฐานพระประธานใหม่

010116

ผมขอส่งสุขปีใหม่ ๒๕๕๙ นี้ด้วยรายชื่อวัด
ที่กำลังจะมีพระพุทธชินราชใหม่จากพวกเรา
ตามที่เห็นในรูปสเตตัสนี้
ไปประดิษฐานเป็นประธานอยู่ในโบสถ์ครับ
 
๑) วัดอัมพวัน .โนนศิลา .ขอนแก่น
๒) วัดศรีบุญรอด .บ้านแฮด .ขอนแก่น
๓) วัดห้วยเสือเฒ่า .เมือง .แม่ฮ่องสอน
๔) วัดห้วยสะลอบ .เมือง .แม่ฮ่องสอน
๕) วัดดอยแสง .เมือง .แม่ฮ่องสอน
๖) วัดสุวรรณาราม .เมือง .เชียงราย
๗) วัดสันป่าก่อ .เมือง .เชียงราย
๘) วัดงิ้วเก่า .เทิง .เชียงราย
๙) วัดสว่างสามัคคี .ศรีวิไล .บึงกาฬ
๑๐) วัดไชยมงคลสามัคคีธรรม .เมือง .บึงกาฬ
๑๑) วัดบวรรัตนะคุณ .กุดจัม .อุดรธานี
๑๒) วัดโคกสุวรรณ .ป่าติ้ว .ยโสธร
๑๓) วัดอัมพวัน .หัวตะพาน .อำนาจเจริญ
๑๔) สำนักสงฆ์สวนป่าสัจธรรม .สีคิ้ว .นครราชสีมา
๑๕) วัดบ้านลุง .เชียงของ .เชียงราย
๑๖) วัดป่าบ้านหลุมท้าว .บ้านผือ .อุดรธานี
๑๗) วัดป่าหนองมงคล อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
๑๘) วัดป่าพรหมยาน อ.ปากช่อง
๑๙) สำนักปฏิบัติธรรมไตรภพเทพนิมิตร จ.สุรินทร์
๒๐) สถานปฏิบัติธรรมวัดกำมะเชียร จ.สุพรรณบุรี
 
ทั้งนี้ ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย
ได้ร่วมถวายพระบรมสารีริกธาตุ
เพื่อบรรจุในพระเกศของพระพุทธรูปทุกองค์
ขอขอบคุณห้าง
แสงแห่งศรัทธา’ (http://sattha.co.th)
ที่คิดค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งองค์ ๑๘๐,๐๐๐ บาท
รวมค่านำไปประดิษฐานให้ถึงวัด
จากเดิมต่อองค์อยู่ที่
๒๒๐,๐๐๐ บาท ไม่รวมค่าประดิษฐาน
และจะได้เริ่มหล่อพระหลังจากคนงานกลับจากเที่ยวปีใหม่
มีกำหนดเสร็จประมาณหนึ่งเดือนนับจากเริ่มหล่อ
 
ถึงเวลาที่เขียนอยู่นี้
ยอดบริจาคสมทบสร้างพระประธานอยู่ที่
๓,๘๔๕,๙๓๖.๘๓ บาท
หักลบค่าใช้จ่ายล็อตแรก ๒๐ องค์ ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท
เหลือ ๒๔๕,๙๓๖.๘๓ บาท
จะเป็นยอดตั้งต้นสำหรับล็อตต่อไปนะครับ
 
ทุกคนดูมีความสุขกันมาก
ผมเองรู้สึกว่านี่เป็นปีใหม่
ที่พวกเราสร้างความสุขใหญ่ครั้งใหม่กันจริงๆ
และเมื่อความสุขชนิดนี้เกิดขึ้นที่ต้นปี
ก็คงเป็นนิมิตหมายที่อะไรดีๆจะล้นหลามตามมา
 
ขอความสุขนี้ จงแผ่รัศมีไพศาล
ไปถึงทุกบ้านเรือนในไทย และบนโลก
ตลอดจนทุกวิมานในอนันตจักรวาลเสมอกัน
_/\_
 
ดังตฤณ
๑ มกราคม ๒๕๕๙
 
ที่มาและรายละเอียด:
 
ขึ้นปีใหม่ด้วยการให้ประสบการณ์ใหม่
กับพระสงฆ์และชาวบ้านแดนไกล
ช่วยกันทำให้มีพระประธาน
ประดิษฐานทุกวัดในไทย
http://on.fb.me/1JDJdqZ

ช่วยให้มีพระประธาน ประดิษฐานทุกวัดในไทย

281215_2


...
ที่มาที่ไป...
 
ช่วงใกล้ปีใหม่นี้
ผมเกิดนึกอยากทำบุญที่ให้ความรู้สึกใหม่ๆ
ใหม่จริงแบบที่ตัวเองไม่เคยทำมา
พอคิดอย่างนี้แล้วขับรถผ่านร้านพระใหญ่
แม้เหลือบไปเห็นแวบเดียว
ก็ดลใจให้คิดถึงวัดที่ยังขาดพระประธาน
จึงคิดจะหล่อพระถวายในนาทีนั้น
ซึ่งผลคือเกิดปีติสุขแปลกใหม่เอ่อท้นล้นอก
 
พระประธานที่งดงามองค์หนึ่ง
อาจเปลี่ยนชีวิตคนได้นับพัน
นับหมื่น นับแสน
เพียงเมื่อได้เห็น หรือได้ระลึกถึง
จากจิตใจที่สับสนวุ่นวาย กลายเป็นสงบได้
จากจิตที่สงสัยในความดี
กลายเป็นจิตที่ตั้งมั่นในศรัทธาที่เกิดขึ้นกับตัว
จากจิตวิญญาณใกล้ตายไร้ที่พึ่ง
เป็นจิตวิญญาณเกิดใหม่อย่างมีบุญเป็นที่พักได้
 
สำหรับคนทั่วไป
ที่เหตุผลในการนับถือศาสนายังไม่แข็งแรงนัก
การได้พบเห็นองค์พระงาม
อาจเป็นจุดเริ่มต้นความสว่างอย่างใหญ่ของชีวิต
และเพียงคิดก้มลงกราบด้วยใจอ่อนน้อม
ชีวิตก็เหมือนถูกยกขึ้นสู่ความสูงสง่าได้
โดยเฉพาะสำหรับชาวบ้านในชนบททั้งหลาย
ไม่มีสิ่งใดยังความชื่นใจได้เร็วเท่ากับ
การได้หมอบกราบพระประธานในโบสถ์อีกแล้ว
 
ปัจจุบันยังมีวัดต่างจังหวัดมากมาย
ที่อาศัยองค์พระปูนหยาบๆขนาดเล็ก
หน้าตักประมาณ
๒๐ ถึง ๓๐ นิ้ว
แทนพระประธานไปพลางๆ
จึงเป็นโอกาสสำหรับการทำบุญกองใหญ่
แก่กลุ่มคนที่มีกำลังพอจะร่วมกันช่วยสร้างให้
หลายหมู่บ้านเมื่อทราบว่าจะมีพระประธานใหม่
ถึงกับแห่รับองค์พระกันเกรียวกราว
ด้วยความตื่นเต้นดีใจ
พระบางรูปที่บวชมานาน
เห็นแล้วหลั่งน้ำตาด้วยมหาโสมนัสก็มี
 
ผมเองอยู่ในกรุงเทพฯ
ไม่ทราบว่าวัดจังหวัดไหนอำเภอใด
ยังขาดพระประธานบ้าง
วันเสาร์ที่
๒๖ ธันวา ๕๘ จึงตั้งสเตตัสไถ่ถาม
http://on.fb.me/1ZvYALq
ด้วยความคิดว่าจะมีสักท่านสองท่านแนะนำมา
แต่ปรากฏว่ามีหลายท่านอยากร่วมกันล้นหลาม
อย่างที่ผมไม่ได้คาดฝันไว้ก่อน
จึงต้องยกระดับความตั้งใจเดิม
ที่จะทำวัดเดียวตามลำพัง
เป็นทำหลายวัดพร้อมกัน
ร่วมกับทุกท่านทีเดียว
 
ทิศทางบุญครั้งนี้ คือ
วัดต้องเป็นวัดที่ยังไม่มีพระประธาน
และพระประธานที่จะสร้างต้องมีความงดงาม
บันดาลความเลื่อมใส
สงบเย็นเป็นกุศลได้ในทันทีที่เห็น
กับทั้งมีขนาดหน้าตัก
๕๙ นิ้วขึ้นไป
ซึ่งใหญ่พอจะมีความเป็นประธาน
เป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณให้พระและชาวบ้านได้
 
ตามเงื่อนไขดังกล่าว
ผมจึงเลือกวัดเฉพาะที่ติดต่อได้แล้ว
เช่น
 
) วัดอัมพวัน .โนนศิลา .ขอนแก่น 08-7210-0016
) วัดศรีบุญนาค .บ้านแฮด .ขอนแก่น 08-4600-5966
) วัดผาอ่าง .เมือง .แม่ฮ่องสอน 08-1386-0100
 
(update 9:53 Dec 29
ล็อตแรกน่าจะมีประมาณ ๑๐ วัดนะครับ
กำลังติดต่อเพื่อยืนยันการรับพระ
เมื่อได้แล้วจะแจ้งไว้ที่นี่และท้ายสเตตัสประจำวัน
)
 
สำหรับองค์พระประธาน ผมเลือกพระพุทธชินราช
จากโรงหล่อแสงแห่งศรัทธา’ (http://sattha.co.th)
ตามแบบที่เห็นในรูปของสเตตัสนี้
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งองค์ประมาณสองแสนบาท
(รวมองค์พระพร้อมฐานสูงขนาดกลางและเครื่องประดับครบ)
 
...
วิธีร่วมบุญ...
 
โอนไปร่วมสมทบได้ที่
 
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
นายศรันย์
ไมตรีเวช
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาเทสโก้
โลตัส สุขาภิบาล
เลขที่ 4066475603
 
กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมยอดสมทบไปที่
คุณเกสรา mochakesara@gmail.com
เมื่อคุณเกสราได้รับแจ้ง
จะนำไปอัพเดทแสดงยอดยืนยันที่
http://bit.ly/1TmcKem
 
ใครจะทำขั้นต่ำหลักสิบก็ได้ครับ
ทำเท่าที่มี อย่าทำเท่าที่ตีค่าว่ามากหรือน้อย
สำหรับท่านที่มีกำลัง
และปรารถนาจะเป็นเจ้าภาพหนึ่งวัดหนึ่งองค์
ก็คือ ๒๐๐,๐๐๐ บาทพร้อมบอกเกสราว่าจะถวายด้วยตนเอง
 
ขอได้โปรดคิดว่านี่เป็นสายน้ำ
เมื่อรวมเป็นแม่น้ำ ก็ไม่มีน้ำหย่อมเล็กหรือหย่อมใหญ่
จะสิบหรือแสน เมื่อหยิบยื่นด้วยความปรารถนาเดียวกัน
คือมีส่วนร่วมประดิษฐานพระประธานทั่วไทย
อย่างไรก็เป็นกรรมเต็มรอบเหมือนๆกัน
 
บัญชีไม่มีกำหนดปิดจนกว่าทุกวัดไทย
จะมีพระประธานให้พระสงฆ์
และชาวบ้านกราบไหว้โดยถ้วนหน้ากันครับ
 
กราบอนุโมทนากับบุญใหญ่ที่ได้ทำร่วมกัน
_/\_
 
ดังตฤณ
ใกล้ขึ้นปีใหม่
๒๕๕๙

เซียนนักซื้อ: สังฆทานบุญครบด้วย ๓๐๐ บาท

11202841_976122969111528_6994549657966899380_n

คำโปรยจากคุณดังตฤณ :

รายการเซียนนักซื้อมีดีตรงที่
ช่วยให้คนดูฉลาดซื้อประหยัดงบ
แต่เมื่อนำมาชี้นำเกี่ยวกับการซื้อของถวายสังฆทาน
ก็ช่วยให้ชาวพุทธฉลาดทำบุญ
รู้หลายๆความจริง
เช่น ทำสังฆทานไม่ต้องจ่ายมาก
มีร้อยก็ซื้อร้อย ทำร้อยได้
ขอให้เป็นปัจจัย
ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น
ต่อการดำรงชีวิตเป็นปกติสุข
สามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้เป็นพอ
นอกจากนั้น ยังช่วยให้เข้าใจด้วยว่า
ของจำเป็นใดน่าถวาย
ของใดไม่ควรนำไปถวาย
โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันน่าจะรู้ดี
เพราะเป็นถึงผู้จำหน่ายสังฆภัณฑ์ด้วยกันทั้งคู่ครับ

คลิกดูรายการเซียนนักซื้อ http://bit.ly/1I5s3Ss

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..


ในฐานะผู้รับชมรายการนะคะ แอดมินได้แรงบันดาลใจว่า บุญจากการถวายสังฆทานเกิดจากใจที่ประณีตมากกว่าจำนวนเงิน หากพิถีพิถันกับคุณภาพโดยการเลือกหาสิ่งของแต่ละชิ้นด้วยตนเอง หากเข้าใจถ่องแท้ว่าพระสงฆ์จะได้รับคุณประโยชน์จากของถวายในแง่มุมไหน หากใส่ใจรอบคอบเรื่องพระวินัยสงฆ์ แม้เงินเพียงน้อยนิด ก็เป็นทางมาแห่งบุญอันไพศาลได้ สัมผัสได้ด้วยใจตนเองตั้งแต่คิดเลือกซื้อข้าวของถวายแล้ว // แอดมินเบลล์ _/|\_

Inside Out

11898907_933132160077276_6755294943802751515_n

ในสายตาของผม
Inside Out
เป็นแอนิเมชั่นที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา
เพราะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุด
ในการเหนี่ยวนำคนดู
ให้เข้ามารู้สึกถึงอารมณ์
ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของตนเอง
ทำเรื่องนามธรรมให้ดูจับต้องได้
และเข้าใจจุดสำคัญที่สุดได้ว่า
มนุษย์เรามีแก่นความทรงจำชนิดใดบ้าง
ที่เป็นเครื่องเกาะเกี่ยว
และบันดาลให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ

ความเข้าใจข้างในตัวเองนี่แหละครับ
ประโยชน์สูงสุดที่ควรเกิดขึ้นกับทุกคน

โปสเตอร์และตัวหนัง
อาจชวนให้รู้สึกว่าเป็นการ์ตูนเด็ก
ซึ่งความจริงก็คือเด็กอาจดูไม่รู้เรื่อง
ถ้าจะชอบก็ชอบสีสันและความสนุกจากแอนิเมชั่น
แต่ถ้าจะดูรู้เรื่องและได้อะไรมากหน่อย
น่าจะต้องอยู่ในช่วงวัยรุ่น สักสิบกว่าขวบขึ้นไป

แก่นสำคัญของเรื่อง
คือการชี้เข้ามาข้างใน
ให้เกิดความเข้าใจว่า
มนุษย์ทุกคนมีพ่อแม่หรือคนที่เลี้ยงดูมา
เป็นความทรงจำหลัก
หรือเป็นรากความทรงจำเกี่ยวกับตัวตนนี้
ตัวตนของเรา พฤติกรรมของเรา
ขึ้นอยู่กับครอบครัว
อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางความรู้สึก

แต่พฤติกรรมของคนคนหนึ่ง
ในมุมมองของนักจิตวิทยา
สลับซับซ้อน ราวกับมีหลายคนในตัว
นั่นก็เพราะคนเรามีทั้งความสุข ความเศร้า
ความโกรธ ความเกลียด และความกลัว
แต่ละอารมณ์ผลิตความคิดและวิธีมองต่างกัน
ดุจเป็นปฏิปักษ์ต่อกันก็มี

จุดสรุปอันเป็นที่สุด
คือ ถ้าความสุขหายไป
คนเราจะเหลือแต่ความหดหู่
และตัดสินใจไปในทางทำลายตนเอง
แต่ถ้านำตัวความสุขกลับมาที่
ศูนย์กลางการควบคุมชีวิตได้
อะไรดีๆก็กลับมาได้เช่นกัน

ถ้าพาเด็กเล็กไปดู
สิ่งที่เขาจะได้คือความสนุก
กับความเข้าใจรางๆว่า
พ่อแม่และครอบครัวสำคัญกับชีวิตขนาดไหน

แต่ถ้าผู้ใหญ่ไปดู
โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่หัดฝึกแยกแยะอารมณ์
ด้วยมุมมองที่ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน
สิ่งที่จะได้คือความเข้าใจที่ดีขึ้น
เกี่ยวกับอารมณ์ตนเอง
ที่มีความสัมพันธ์กับความทรงจำต่างๆ
การที่มันผันผวน เอาแน่เอานอนไม่ได้
ก็เพราะได้รับการกระทบกระทั่งทั้งดีร้าย
ปลุกความทรงจำทั้งร้ายและดีขึ้นมาเป็นพักๆ
บันดาลให้เดี๋ยวอยากดีเดี๋ยวอยากร้าย
ตลอดจนได้ข้อสรุปอันเป็นที่สุดว่า การควบคุมตนเอง
ด้วยการมองโลกด้านดี มีความสุข มีความร่าเริง
คือสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับชีวิตดีๆ

สรุปแล้วเป็นแอนิเมชั่นที่วิเศษมากครับ
ผมไม่เคยเห็นงานบันเทิง
ที่ให้ผลดีกับคนดูได้จริงขนาดนี้มาก่อน
แนะนำเลย พาใครไปดูด้วยก็ได้
จะรู้สึกว่าได้อะไรดีๆกลับมาแน่

ดูแล้วคุยกัน ซีรีส์มหาศาสดาโลก

11935014_936153569775135_5725776448622033457_n

หลายวันที่ผ่านมา
มีคนคุยกับผมเกี่ยวกับซีรีส์นี้มากขึ้น
ทั้งในเน็ตและนอกเน็ต
ผมจึงถือเป็นสัญญาณบอกว่า
ควรเขียนถึงเรื่องนี้บ้าง
ขอให้ถือว่าเป็นการเปิดประเด็น
ตามมุมมองของผม เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสีย
ซึ่งแต่ละท่านคงเห็นหลากๆกันไป
แต่รวมกันแล้วน่าจะเป็นประโยชน์
โดยเฉพาะสำหรับหลายๆคน
ที่รู้สึกว่าไม่สันทัดทางประวัติศาสตร์นัก
ขอให้ทราบว่าทีมงานเวิร์คพอยต์เอง
ก็พยายามลดทอนเนื้อหาบางส่วนลง
ไม่คิดที่จะเชิดชูให้ซีรีส์นี้
ได้กลายเป็นแหล่งอ้างอิงเชิงวิชาการ
แต่หวังให้เป็นประตูบานใหญ่สำหรับคนรุ่นใหม่
ที่นับวันมีกำลังใจทำความรู้จักพระพุทธเจ้า
กับพระธรรมของพระองค์น้อยลงทุกที

ข้อดี
) เป็นความสว่าง
ที่มาพอดีจังหวะกับความมืดเกือบถึงที่สุด
ช่วงก่อนหน้าซีรีส์นี้เข้าฉาย
พวกเราได้เป็นพุทธศาสนิกชน
ในยุคที่ผู้คนหมดความนับถือพระ
ด่าพระด้วยถ้อยคำหยาบคายกันทั่วไป
แม้หลายคนยังท่องตามๆกันว่า
คนเสื่อม ศาสนาไม่ได้เสื่อมตาม
แต่ยอมรับเถอะว่าจิตตกกันทั่ว
แม้ฮาร์ดคอร์ทางศาสนาหลายๆท่านก็หมดกำลังใจ
ไม่คิดว่าศาสนาพุทธในไทยจะไปรอดได้นานนัก
แต่เมื่อซีรีส์นี้เข้ามา ก็ดูเหมือนสถานการณ์ดีขึ้น
เพราะความสมจริง ดูจับต้องได้
ของเหล่าดาราระดับแม่เหล็กที่เป็นชาวอินเดีย
กับฉากและเสื้อผ้าหน้าผมที่อลังการระดับอินเตอร์

) ผู้สร้างเลือกที่จะทำคำสอนให้อยู่ในรูปคำคม
เหมาะเจาะกับสถานการณ์แต่ละบทตอน
หลายคำโดนใจ เอามาใช้ได้จริง
และเป็นเหตุเป็นผล
เพื่อความพ้นจากการครอบงำของกิเลสดิบๆ
หลายครั้งระงับความฟุ้งซ่าน
ตลอดจนความแค้นในใจคนดูได้ไม่มากก็น้อย
ช่วยให้คนรุ่นใหม่ที่ไม่รู้จัก ไม่เคยใส่ใจศาสนาเลย
หันมาเห็นคุณค่า รู้สึกอยากศึกษาขึ้นมาบ้าง
ไม่เห็นเป็นเรื่องไกลตัว
ไม่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่อย่างที่ผ่านๆมา

ข้อเสีย
) ทิศทางของซีรีส์
บ่งบอกความเชื่อแบบผสมผสานของผู้สร้าง
ผู้สร้างไม่ใช่พุทธแบบเถรวาท
และได้นำความเชื่อแบบศาสนาเทพพรหม
มาเป็นแกนในการกำหนดเนื้อหา
นับแต่ช่วงประสูติเลยทีเดียว
แต่ที่หนักคือช่วงตรัสรู้
กลายเป็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยการคิด
ไม่ใช่ด้วยพระญาณชำแรกอวิชชา
ซึ่งถ้าคนดูจดจำตรงนี้แบบอินๆหน่อย
ก็นับว่าเป็นอันตรายในระยะยาว
กับแนวสืบทอดของเถรวาท
แต่โดยส่วนตัวผมเชื่อว่าคนดูไม่เข้าใจ
ดูแล้วไม่อินกันขนาดนั้น
คงน้อยคนที่จะจดจำแบบทึกทักเป็นจริงเป็นจัง
เช่น เรื่องการรวมสามพระกายเข้าเป็นหนึ่งเดียว
ดูแล้วคงงงๆว่านั่นคืออะไรกัน
มากกว่าจะเกิดความลงใจเชื่อว่าบรรลุธรรมต้องอย่างนี้

) ซีรีส์พยายามสื่อว่ามีความจริงบางอย่าง
อยู่เหนือจากความจริงที่รับรู้ด้วยหูตา
แต่ไม่พยายามสื่อถึงความจริงขั้นสูงสุด
อันเป็นความหลุดพ้นจากปวงทุกข์
ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของพระศาสนา
นี่คงว่าอะไรกันมากไม่ได้
เพราะการหลุดพ้นจากทุกข์ด้วยมรรคผลนั้น
ถ้าไม่รู้จากประสบการณ์ตรงทางจิต
อยู่ๆคงคิดสร้างกราฟิกส์มาแสดงให้ดูไม่ถูก
กับทั้งไม่ทราบด้วยว่าจะให้นักแสดง
ทำสีหน้าสีตาอย่างไร
ให้เหมือนคนพ้นทุกข์เด็ดขาดแล้ว

เขียนข้อดีข้อเสียสั้นๆไว้เท่านี้
เพราะถ้าเขียนทุกอย่างที่คิดเห็นคงยาวไป
ผมขอเปิดพื้นที่ไว้ให้ทุกท่านร่วมกันแสดงมุมมองดีกว่า
เพราะทราบว่าหลายท่านอึดอัด
อยากระบายสิ่งที่อัดอั้นมานาน
ขอให้คิดเสียว่า ถ้าไม่มีประเด็นข้อดีข้อเสีย
ข้อผิดข้อถูก อยู่ๆให้แต่สิ่งที่ "ถูก" เลย
คนรุ่นน้อง รุ่นลูก รุ่นหลาน ก็คงไม่ทราบว่าถูกอย่างไร
จะเอาหลักฐานจากตรงไหนไปยืนยันความเชื่อ

ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับบรรยากาศที่เป็นมิตร
ศาสนาพุทธในไทยถึงเวลาของการร่วมด้วยช่วยกัน
อย่าคิดว่าใครสำคัญมากหรือสำคัญน้อย
ทุกคนมีพลังที่จะช่วยกันสืบพระศาสนาอย่างเท่าเทียม
ในโลกที่โซเชียลมีเดีย
มีอิทธิพลใหญ่ในการผลักดันชีวิตมนุษย์เช่นนี้ครับ!

ซีรีส์มหาศาสดาโลก

11081258_863410700382756_2545314904705464775_n

https://www.youtube.com/watch?v=Vk0NtcZSm10

คืนนี้ผมออกรายการวีคไนท์
ช่อง เวลาสี่ทุ่มครึ่ง
เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับซีรีส์
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก นะครับ

เวลาของรายการมีน้อย
ผมพูดไม่ได้เท่าที่เตรียมไว้ในใจ
อย่างเช่นประเด็นเนื้อหาของซีรีส์
ซึ่งมีกลิ่นอายแบบพราหมณ์
ชาวพุทธในไทยเราหลายคนดูแล้วคงขัดหูขัดตาบ้าง

ก่อนยุคพุทธกาล
ความเชื่อของคนส่วนใหญ่เป็นไปในทางพราหมณ์ฮินดู
แม้แต่เจ้าชายสิทธัตถะเองก็ศึกษาทั้ง
คัมภีร์พระเวทและศิลปศาสตร์ ๑๘ ประการ
ว่ากันว่าท่านเจนจบทะลุปรุโปร่งเสียด้วย

มองด้วยสายตาไทยเรา
จุดน่าติดใจที่สุดคงเริ่มนับแต่ตอนแรก
ประเดิมมาก็บอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะ
เป็นหนึ่งในเทพผู้ใหญ่ของฝ่ายพราหมณ์ลงมาเกิด
ไม่ใช่เทพมหาโพธิสัตว์บนชั้นดุสิต
แต่ถ้ามองด้วยสายตาฝรั่งยุคใหม่ในระดับโลก
แค่บอกว่ามนุษย์มาจากเทพก็หัวเราะแล้ว
เห็นเป็นซีรีส์ดูเอาสนุก
เอาความน่าตื่นตาตื่นใจของโปรดักชั่นแล้ว
ไม่อยากถือเป็นสาระจริงจังแล้ว

ผมคุยกับน้องที่ดูแลการนำเสนอว่า
ผมลุ้นแค่ช่วงตรัสรู้และสั่งสอนธรรม
เนื้อหาจะเป็นไปในทางอัตตาหรืออนัตตา
ถ้าเป็นไปในทางอนัตตา
จุดอื่นๆของซีรีส์ก็ถือว่าผ่าน
เป็นแค่เครื่องเคียงปรุงรสให้น่าดูน่าชม
ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องการวิเคราะห์วิจารณ์
ของนักประวัติศาสตร์ว่า เทียบเคียงความเชื่อแล้ว
มีความผิดเพี้ยนประการใดบ้าง

แต่หากเป็นไปในทางอัตตา
ก็อาจต้องแจ้งไว้นิดนึงว่า
นี่เป็นซีรีส์ที่สร้างจากความเชื่อแบบพราหมณ์
แล้วมาเสวนาบอกกล่าวกันทีหลังว่า
ความเชื่อหรือเป้าหมายแบบพุทธที่แท้
ต้องการเข้าให้ถึงอนัตตา
แบบที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา
แม้พระนิพพานซึ่งเป็นธรรมชนิดหนึ่งก็เป็นอนัตตา

จริงๆแล้ว ตัวซีรีส์จะผิดตรงไหน ส่วนตัวผมยกไว้ก่อน
เพราะในการรับรู้ของผม สิ่งที่ผิดที่สุดตอนนี้
คือศรัทธาผู้คนแหลกลาญหมดแล้ว
ชาวไทยประกาศตัวเหมือนฝรั่งกันเยอะมาก
คือตัวเองเป็นคนไม่มีศาสนา
ไม่ผูกศรัทธาไว้กับความเชื่อแบบโบราณสายใดทั้งสิ้น
ซึ่งก็แปลว่าสิ่งเดียวที่เชื่อ คือความเห็นของตัวเอง
กิเลสของตัวเอง และความอยากจะทำอะไรตามใจตัวเอง
อันเป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมทุกชนิดที่คิดไม่ถึง
แม้แต่จ้างฆ่าพระ
ก็มีมือปืนนับถือพุทธกล้าลงมือทำให้เห็นกันแล้ว

ซีรีส์พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ในมุมมองของผม
มาได้ถูกจังหวะ ถูกเวลา
อย่างน้อยก็น่าดูจริง สนุกจริง ทำให้อินได้จริง
คนดูแล้วร้องไห้ทุกตอนก็มีให้เห็นมาก
เรื่องราวในครั้งพุทธกาลเกิดขึ้นที่อินเดีย
ต้องให้คนอินเดียทำถึงจะเหมือน
ปัจจุบันอินเดียไม่ใช่พุทธแล้ว
แต่มีคนอินเดีย (ที่เกิดในเนปาล)
มีศรัทธาทำให้ดูสมจริงขนาดนี้
ก็นับเป็นบุญหนักหนาแล้ว
กระตุ้นให้เกิดการอยากรับรู้
และอยากต่อยอดได้มหาศาลแล้ว

ถ้ามีความสนใจ ยังมีสิทธิ์แก้ความเข้าใจให้ถูก
แต่ถ้าหมดความสนใจอย่างสิ้นเชิง
จะไปเอาถูกเอาผิดอะไรได้?
ในไทยเรา จากทิศทางที่กำลังเป็นอยู่
ยังไงก็เจ๊งแน่ ไม่เหลือศาสนาพุทธให้ลูกหลานแน่
เพราะเราแก้ปัญหากันแบบไม่มีศูนย์รวม ไม่มีการวางแผน
ไม่มีการคำนึงถึงสิ่งสำคัญสูงสุด คือ ศรัทธา
และความจริงที่น่ารู้ น่าเอามาประยุกต์ใช้

พูดง่ายๆว่า สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอันดับหนึ่งในยุคนี้
ไม่ใช่ความถูกต้องเต็ม ๑๐๐%
แต่ขอแค่ศรัทธาสัก ๕๐% ก่อนก็พอ
เหมือนตอนนี้แทบไม่เหลืออะไรให้เสียแล้ว
แค่ได้คืนมาสักนิดสักหน่อยก็ยังดี
วันไปฟังคุณปัญญา นิรันดร์กุล พูดเปิดรอบพรีเมียร์
ผมเห็นแกเหมือนพระเอกขี่ม้าขาว
เพราะวันนั้นชาวพุทธไทยสับสนที่สุดแล้ว
มองไปเห็นแต่พระด่าพระ พระแฉพระ พระฆ่าพระ
ไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน

ถ้าแค่เปิดทีวีมา
ชาวพุทธไทยพบสิ่งที่ดึงศรัทธากลับไปที่จุดเริ่มต้นได้
ก็เหมือนฝนเย็นๆโปรยลงมา
กลางทะเลทรายร้อนๆแล้วมิใช่หรือ?

งานขึ้นอาคาร ‘ธรรมะประทาน’

11038404_856043131119513_3079323428831336816_n

ถ้าคุณไม่ให้วันนั้น
พวกเขาไม่มีวันนี้

นี่คือข้อความที่ผมได้รับจากนายแพทย์วุฒิชัย แป้นทอง (เสื้อชมพู)
ในวันขึ้นอาคารธรรมะประทานซึ่งพวกเราร่วมกันบริจาคสร้าง

"
วันนี้เป็นวันที่ทุกคนมีความสุขมาก
ประชาชนที่มาร่วมงานชื่นมื่น สุขใจ
ที่โรงพยาบาลมีอาคารผู้ป่วยในแล้ว
อาคารนี้รองรับผู้ป่วยได้ ๓๒ คน
แยกเป็นหญิง ๑๓ ชาย ๑๓
ห้องพิเศษ และแยกโรค
เป็นอาคารที่ใหญ่ ร่มเย็น
คาดว่าจะย้ายเข้าจริง
หลังจากที่สะพานเชื่อมอาคารเสร็จ
ไม่เกิน เมษายน ๒๕๕๘

ประธานในงานเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ครับ
และยังมีนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านมาร่วมด้วย
คณะสงฆ์และชุมชนได้ร่วมบริจาคเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐ บาท
กับทั้งมอบองค์พระปางประทานพรหน้าตัก ๓๙ นิ้ว
ให้กับโรงพยาบาลอีกด้วย
บุญที่ร่วมกันครั้งนี้ ยิ่งใหญ่มากครับ"

ที่มาที่ไป ตลอดจนรูปเครื่องมือแพทย์
อาคารที่พักของพนักงาน ห้องน้ำ และอื่นๆ
หมอวุฒิชัยได้รวบรวมไว้อย่างละเอียดตามลำดับเวลา
คุณสามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่
https://docs.google.com/document/d/1WHqzz20Lb7RWIIC0vU7JxPR1CS1Us53Pzlo-4-gRd7I/edit

บุญที่พวกเราร่วมกันทำ สำเร็จแล้ว
คนไม่รู้จักที่อยู่ห่างไกล ได้รับการช่วยเหลือแล้ว
อานิสงส์คือสุขใหญ่ในใจเรา เกิดแล้ว

มาย้อนระลึกถึงจุดร่วมต้นภูเขาแห่งบุญ
ที่พวกเราทำอะไรดีๆให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้ร่วมกันครับ

สเตตัสเชิญชวนสร้างโรงพยาบาล
https://www.facebook.com/dungtrin/posts/666231476767347

สเตตัสสรุปยอดบริจาค
https://www.facebook.com/dungtrin/posts/712952152095279

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

10898246_825214657535694_2015190401280402096_n


และแต่ละคนก็ต้องต่อสู้
อยู่กับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเอง

เด็กน้อยที่มีไม้ค้ำยันติดตัวในรูปนี้
ยิ้มหวาน นัยน์ตาฉายแววสุขสดใส
ดูฉลาดรู้คิด และที่สำคัญคือมองโลกในแง่ดี
เหมือนคนเกิดมากับคติที่ว่าไม่รู้จะต้องทุกข์ไปทำไม

ความน่ารักน่าเอ็นดูของเด็ก
อยู่ตรงที่เตือนให้ผู้ใหญ่นึกออกว่า
จิตใจที่ยิ้มง่าย เปี่ยมสุข เป็นอย่างไร
แบบที่เห็นแล้วอยากยิ้มตามทันที
ไม่มีอะไรซับซ้อน เลิกคิดมากได้

ถ้าเด็กคนหนึ่ง
ช่วยให้ผู้ใหญ่มีความสุขทันทีที่เห็น
ทั้งที่กำลังยืนอยู่บนความทุกข์ของตัวเองแท้ๆ
หลายคนคงสะอึก และนึกสงสารอยากช่วยเหลือ
ซึ่งหากคุณอยากช่วยเด็กคนนี้ ก็ช้าไปแล้วครับ
ตอนนี้เขามีความสุขกว่าที่คุณคิด
เขาเติบโตขึ้น และเรียนจบปริญญาตรีแล้ว
ซึ่งคงโตอย่างดี และจบปริญญาตรีไม่ได้
หากไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิ CCD

ผมเดินทางไปที่มูลนิธิ CCD เพราะรูปเด็กคนนี้
ซึ่งติดอยู่บนกล่องรับบริจาค วางไว้ตามสถานที่ต่างๆ
หลายท่านอาจเคยเห็นผ่านตามาบ้าง
แต่เชื่อว่าอีกหลายท่านคงไม่เคยเห็นเลย
ตลอดจนไม่ทราบว่ามูลนิธิ CCD มีตัวตนอยู่

มูลนิธิ CCD มีชื่อเต็มว่า
Christian Care Foundation for Children with Disabilities
ในชื่อไทยคือมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ
(
เจ้าหน้าที่และเด็ก มีทั้งพุทธ คริสต์ กับอิสลาม ไม่แบ่งศาสนา)
ซึ่งเอาเข้าจริงไม่ได้รับอุปการะแค่เด็กพิการ
แต่ยังมีคนชราพิการ เด็กพัฒนาการช้า เด็กพ่อแม่ยากจน
เด็กที่เข้ากับสังคมปกติไม่ได้ ต้องหลบอยู่แต่มุมห้อง
แล้วมูลนิธินี้ก็อุปการะแต่ละรายนานมาก
บางคนโอนถ่ายมาจากบ้านสงเคราะห์เด็กอนาถา
โตแล้วยังสมองเฉื่อยชา
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กระทั่งอายุ ๔๐ ก็มี

ผมรู้สึกถึงความเต็มใจของบุคลากรที่ดูแลสถานที่แห่งนี้
เด็กบางคนผิดปกติ เอาหัวโขกผนังอยู่ตลอดเวลา
ก็ออกแบบและสั่งทำหมวกหนานุ่มพิเศษมาให้
หรือเด็กออทิสติกซึ่งในวงการรู้ว่าเลี้ยงยาก
ก็สามารถฝึกจนเด็กเหล่านั้นมานั่งกับที่กันได้นานๆ

นอกจากความเต็มใจแล้ว
บุคลากรเหล่านั้นยังต้องมีน้ำใจและความอดทนสูงมาก
หากคุณคิดว่าเลี้ยงลูกดื้อเป็นเรื่องลำบาก
ขอให้ลองไปช่วยเลี้ยง
กลุ่มเด็กที่ขาดโอกาสเป็นปกติเหล่านี้ดูสักวันนึง
แล้วจะกลับมาบ้านพร้อมกับความรู้สึกว่า
ลูกตัวเองว่านอนสอนง่ายขึ้นเยอะ

อยากให้ลองไปเยี่ยมสถานที่จริงกันดูครับ
จะไปเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร สนับสนุนการศึกษา
บริจาคของเล่นเด็ก เครื่องอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช้แล้ว
รับอุปถัมภ์เด็ก หรือกระทั่งขอเป็นอาสาสมัคร
มูลนิธิอยู่มา ๒๕ ปี จึงเชื่อได้ว่าจะไม่ล้มหายตายจาก
ตราบเท่าที่ยังมีการรับรู้ และอยากช่วยเหลือกันอยู่!

ตำแหน่งเพลินบุญ 13.931777,100.509087
18/1075
.5 .สุขาประชาสรรค์ 2
ซอย 46 (ชาวบ้านเรียกซอยวัดกู้ เลยวัดกู้ไปนิดหนึ่ง)
ใครอยู่แถวนนทบุรีก็ใกล้หน่อยครับ
โทร.นัดหมายก่อนได้ (02) 584-6966, (02) 582-0620-3
ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ

วิสาขบูชา ๒๕๕๗

10313159_701551763235318_4028401640242462397_nต้องมีเสียงสรวลเสเฮฮาหน้าเค้ก
กับเสียงอวยพรให้เป็นสุขตลอดไป
แล้วให้ไปพบเอาเองว่าไม่ใช่
แค่วันรุ่งก็อาจเงียบเหงาเศร้าโศกกันต่อ

วันเกิดของมหาบุรุษผู้นิรทุกข์เช่นพระพุทธเจ้า
ทุกปีมีแต่เสียงเงียบอันลึกซึ้ง
แวดล้อมด้วยเหล่าอรหันตสาวกของพระองค์
ผู้พากันถวายดวงจิตพิสุทธิ์ใส
จิตอันได้ถึงซึ่งบรมสุขเพราะทำลายเหตุแห่งทุกข์แล้ว
แม้ไม่อวยพรให้สุขตลอดไป
ก็รู้เฉพาะตนว่า รสอันเหนือรสทั้งปวงอันตนเข้าถึงแล้ว
จักไม่กลับไม่เปลี่ยนเป็นอื่นอีก

ข้าพระองค์ผู้ยังไม่สิ้นทุกข์สิ้นโศก
ยังต้องเรียนรู้ทางสิ้นทุกข์สิ้นโศกของพระองค์
ขอน้อมเศียรเกล้าถวายอภิวาท
ด้วยความระลึกว่าวันนี้
วันคล้ายวันประสูติของพระผู้มีพระภาคเจ้า
คือวันอุบัติของพรอันเหนือพร
คือวันอุบัติแห่งความสว่างอันเหนือความสว่าง
ถ้าไม่มีพระองค์อุบัติมาในโลก
ก็ไม่มีทางนฤพานอุบัติขึ้นมาได้

_/\_ _/\_ _/\_

วันเกิดของคนธรรมดา