โอกาสทางความรัก

13165923_1079389172118240_6486182072633162864_n

#โพสต์บทความของคุณดังตฤณโดยแอดมินเบลล์ค่ะ

รักที่เกิดจากความหลงรูปสมบัติภายนอก
เป็นรักที่ปล่อยให้อิทธิพลของรูปร่างหน้าตา น้ำเสียง
หรือลักษณะทางกายภาพอื่นๆเข้าครอบงำ

รักชนิดนี้ไม่มีหลักค้ำ ไม่มีฐานยืน
เลื่อนลอย และต้องออกแรงจนเลือดตาแทบกระเด็น
เพื่อหาเหตุผลสนับสนุนว่าเป็นรักที่สมควรแล้ว
ซึ่งเพียงไม่กี่วันก็อาจพบว่า
มันไร้เหตุผลสิ้นดี
กับการรักษาความรักไว้เพื่อความเหนื่อยเปล่า

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

รักที่เกิดจากการได้รับความเอาใจใส่ยิ่งยวด
เป็นรักที่อีกฝ่ายยอมตนเป็นข้าทาส
ปล่อยให้ตนเอาแต่ใจได้ทุกอย่าง

รักชนิดนี้เป็นอารมณ์ใจอ่อน
และไม่มีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่า
หรือรู้สึกผิดเกินกว่าจะหลอกใช้
โดยไม่ให้อะไรตอบแทน
ก้ำกึ่งอยู่ในระหว่างการเห็นค่า
กับการไม่เห็นว่าอีกฝ่ายอยู่ในสายตาแม้แต่นิดเดียว
รู้เพียงถ้ามีอีกฝ่ายอยู่
ตนจะได้ทุกสิ่งราวเจ้าชายหรือเจ้าหญิง
แต่ก็พร้อมจะเย็นชาหรือเมินหน้าหนีเสมอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อพบตัวเลือกอื่นที่คุณสมบัติพร้อมกว่ากัน

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

รักที่เกิดจากการคุยถูกคอ
เป็นรักที่นับว่ามีพื้นฐานดีระดับหนึ่ง
เพราะการคุยกันถูกคอมักหมายถึงการพูดกันรู้เรื่อง
รวมทั้งมีเรื่องที่สื่อสารแลกเปลี่ยนกันได้

แต่การพูดคุยมิใช่ทั้งหมดของการอยู่ร่วมกัน
หากความแตกต่างด้านอื่นชวนให้ไม่สนุก
เกิดความสนุกจากการคุยอย่างเดียว
ในระยะยาวจะคุยแล้วสนุกน้อยลงเรื่อยๆ
หรือกระทั่งยิ่งคุยยิ่งเป็นทุกข์
อยากเมินหนีออกไปทุกที

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

รักที่เกิดจากการเกื้อกูลกันและกัน
เป็นรักที่เริ่มจากความปรองดอง
มีความรู้สึกแสนดี อบอุ่น และสุขสบาย
ภายในรัศมีสายตาของอีกฝ่าย
อย่างรู้ว่าจะไม่ทอดทิ้งกัน มีความเสมอกัน

รักชนิดนี้เป็นสิ่งมีที่มาที่ไป
และชวนให้เห็นว่า
ความรักหาใช่สิ่งมหัศจรรย์เกินความเข้าใจ
ปัญหาก็คือชั่วชีวิตคนๆหนึ่ง
อาจไม่พบใครที่เต็มใจ
ให้ความร่วมมือเกื้อกูลกันมากพอเลยสักครั้งเดียว

พระพุทธองค์ตรัสว่า
ความรักนั้น เกิดขึ้นด้วยเหตุ ประการ
ประการแรกคือเพราะอยู่ร่วมกันในอดีตชาติ
ประการที่สองคือเกื้อกูลกันในปัจจุบัน
หากขาดเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง
ก็ไม่อาจรวมลงเป็นความรู้สึกรักจริงๆ รักแท้ๆได้เลย

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

รักยังมีเหตุอีกมาก
แต่บางความรักก็ไม่ใช่ความรัก
เช่นรักความรวยนั้น เป็นคนละเรื่องกันกับรักคนรวย
ความรวยอย่างเดียว
ไม่มีทางเป็นเหตุแห่งความรู้สึกรักคนได้เลย

รักระหว่างหญิงชายจะเกิดจากเหตุอันใด
ยืนพื้นอยู่บนบุญบาปแบบไหนก็ตาม
ท้ายสุดก็มีฤทธิ์ผูกใจไว้ ไม่ให้ได้เป็นไทในตนเอง
จนกว่าใครจะแสวงหาความรักอิสรภาพทางใจ
และพบกับรักชนิดนั้นจริง
จึงยุติการสร้างเหตุแห่งทุกข์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ลงเสียได้อย่างถาวร