เซ็กซี่ต่างกับใจดีแค่ไหน?

120716

อาจจะยังไม่มีใครทำวิจัย
ผู้หญิงอยากถูกชมว่า
เซ็กซี่หรือใจดีมากกว่ากัน

แต่ข้อเท็จจริงก็คือ
ถ้าถูกชมว่าเซ็กซี่บ่อยๆ แนวโน้มคือ
มีผู้ชายทั้งดีและไม่ดี คิดไม่ดีกับคุณทุกวัน
ใจคุณเกิดความระแวงมากกว่าไว้ใจ
และผู้ชายมักมองคุณแค่เปลือก ไม่สนตัวจริง
คุณมีหลายตัวเลือกที่แกล้งสนตัวจริงมากกว่าเปลือก

ในทางตรงข้าม
หากถูกชมว่าใจดีบ่อยๆ แนวโน้มคือ
มีผู้ชายทั้งดีและไม่ดี คิดดีกับคุณเรื่อยๆ
ใจคุณรู้สึกปลอดภัยมากกว่าอันตราย
และผู้ชายมักมองตัวคุณมากกว่าเปลือกนอก
ตัวเลือกของคุณมักอยากคุยมากกว่าอยากมอง

อาจจะยังไม่มีใครทำวิจัย
ผู้หญิงมีความสุข มีความภูมิใจกับ
การเป็นคนเซ็กซี่หรือใจดีมากกว่ากัน
ขณะที่ในทางปฏิบัติ
ส่วนใหญ่ปากจะบอกว่าอยากเป็นทั้งสองอย่าง
แต่ส่วนใหญ่ใจจะไม่ใช่อย่างนั้น!