ครอบครัวให้โอกาสคุณสองครั้ง

marked-112216

ฐานของตัวตน
สร้างขึ้นจากครอบครัวแรก
คุณต้องเริ่มมีตัวตน
จากการเป็นลูกของหญิงชายคู่หนึ่ง
พ่อเป็นอย่างไร แม่ได้ประมาณไหน
คุณไม่มีสิทธิ์เลือก มีแต่สิทธิ์รับรู้
และถ้าคุณชอบตัวตนนั้น
อาจพูดได้ว่าคุณโชคดี
ไม่ต้องเลือกก็ดีได้
แต่หากคุณเกลียดตัวตนนั้น
ก็อาจโทษโชคชะตาว่าร้ายไป
ไม่ได้ทำอะไรก็เศร้าหมอง

ครอบครัวแรก
จึงเป็นโอกาสดีที่จะโทษคนอื่น
โทษดินฟ้า โทษชะตา
โทษกรรมเก่าที่มองไม่เห็นและจำไม่ได้

ยอดของตัวตน
ลงเอยกับครอบครัวที่สอง
หรืออาจจะสาม สี่ ห้า
คุณต้องเลือกใครบางคนมาเป็นคู่
ต้องเปลี่ยนแปลงตนเองให้อยู่กับใครบางคนได้
ตั้งใจเอาเองได้ว่าจะเป็นพ่อดี พ่อร้าย
หรือจะเป็นแม่ร้าย แม่ดี
คุณจะชอบตัวตนนั้นแค่ไหน
ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นได้ตามที่เลือกเพียงใด
คุณจะเกลียดตัวตนนั้นเพียงใด
ก็ขึ้นอยู่กับว่าผิดจากที่เลือกไว้แค่ไหน

ครอบครัวที่สอง
จึงไม่ใช่โอกาสดีที่จะโทษใครมาก
เพราะเห็นๆอยู่ว่าได้อย่างใจแค่ไหน
คุณมีส่วนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งชัดๆ

โอกาสทางความรักในครอบครัวแรก
คือภาพเด่นของกรรมเก่า
ที่พูดไม่ได้เต็มปากว่า
เป็นความรับผิดชอบของคุณ
เพราะคุณและใครๆในโลกไม่อาจจำได้ว่า
ไปทำอะไรกับใครไว้ในปางก่อน
จึงก่อร่างสร้างตัวตนขึ้นเป็นคุณในวัยเด็ก
ภายใต้การแวดล้อม
ของโอกาสทางความรักระดับนั้น

แต่โอกาสทางความรักในครอบครัวที่สอง
คือภาพกระจ่างชัดของกรรมใหม่
ที่พูดได้เต็มปากว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณ
เพราะคุณเลือกได้แต่แรกว่า
จะเอาความรักแบบไหน
เค้าเงาของความรักแบบหนึ่งๆ
แฝงอยู่แล้วในตัวตนของคนที่คุณเลือกมาเป็นคู่
กับในตัวตนที่คุณเลือกจะเป็นเอง
จะอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยคงไม่ถูก
ในเมื่อสายตาและปัญญามนุษย์
เอื้อให้อ่านออก หรือเดาทางถูกได้แต่แรก

น้อยคนจะถูกสอนให้มองภาพรวมของชีวิต
ไม่มีการนึกให้ออกว่า
อยากเห็นชีวิตตัวเองเป็นภาพแบบไหน
คนส่วนใหญ่จึงเอาแต่ไล่งับเหยื่อล่อ
ที่วางแบอยู่ต่อหน้าต่อตา
งับเหยื่อแล้วจึงรู้ว่าไม่จบที่ภาพงับเล็กๆวันเดียว
แต่ลงเอยด้วยภาพชีวิตอีกหมื่นวันที่เหลือ

โอกาสของครอบครัวที่สองเป็นสิ่งมีค่า
อาศัยโชคครึ่งหนึ่ง สติอีกครึ่งหนึ่ง
สติแบบที่เตือนตัวเองว่า
อย่าให้ครอบครัวที่สองเกิดขึ้น
เพียงเพราะอยากงับเหยื่อด้วยอารมณ์ชั่ววูบ
ครอบครัวที่สองคือโอกาสใช้ความเป็นคน
ในการเปลี่ยนตัวตน จากที่ไม่ชอบให้เป็นชอบ
หรือจากที่ชอบอยู่แล้วให้น่าชอบใจขึ้นกว่าเดิม

หากมีสติรู้ตัวว่า
ชีวิตไม่เหมาะกับโอกาสทางครอบครัวที่สองจริงๆ
ก็ยังมีโอกาสทองของการอยู่ตัวคนเดียว
และไม่ใช่อยู่แบบเคว้งคว้างหาหลักยึดไม่เจอ
จนต้องกลายเป็นคนเร่ร่อน
เดินตาลอยตามห้างไปจนตาย
โอกาสสุดท้าย อาจเป็นโอกาสที่ดีที่สุด
ที่มีขึ้นมาได้จากการปราศจากครอบครัว
ปราศจากพันธะผูกมัดกวนใจ
ได้ลดละตัวตนอันหนัก
ให้กลายเป็นตัวตนเบาบาง
หรือกระทั่งต่อยอดตัวตนเบาบาง
ให้กลายเป็นปัญญาตื่นรู้ว่าไร้ตัวตนได้

จะเกิดกับครอบครัวแบบพุทธหรือไม่
ในที่สุดก็เลือกได้ว่าจะเป็นพุทธหรือเปล่า
ทั้งแบบที่เป็นสุขกับครอบครัว
และทั้งแบบที่เป็นอิสระจากตัวตน!