สารพัดรักเกิดจากสารพัดเหตุ

marked 110116

รักแบบถึงเลือดถึงเนื้อ
หมายถึงรักที่ผูกพันด้วยความทรมาน
และลงเอยด้วยโศกนาฏกรรม
เครื่องหมายแสดงรักแบบนี้
คือ ความผูกใจเจ็บรุนแรง หรือน้อยใจเกินเหตุ
ดื้อเงียบ จมทุกข์ แสดงออกปึงปังหุนหันพลันแล่น

รักแบบป่าเถื่อน
หมายถึงรักที่ผูกพันกันด้วยอารมณ์
ที่ใกล้กับความเจ็บปวดทางกายหรือทางใจ
เครื่องหมายแสดงรักแบบนี้
คือ ความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ ใช้ความรุนแรง
ทั้งทางคำพูดและการลงมือลงไม้เป็นทางออก

รักแบบศิวิไลซ์
หมายถึงรักที่ผูกพันกันด้วยเหตุผล
ที่ใกล้กับทางออกของทุกปัญหา
เครื่องหมายแสดงรักแบบนี้
คือ การคิดก่อนพูด หรือเผลอพูดไม่ดีแล้วคิดได้เร็ว
สมองมีน้ำหนักมากกว่าปากและมือไม้

รักแบบถึงจิตถึงใจ
หมายถึงรักที่ผูกพันกันด้วยน้ำใจงดงาม
และลงเอยด้วยสุขนาฏกรรม
เครื่องหมายแสดงรักแบบนี้
คือ ความอยากให้อีกฝ่ายเป็นสุข กับอยากสุขไปด้วยกัน
ร่วมกันทำเรื่องดีๆให้เกิดขึ้นในโลก

รักแบบหมดทุกข์หมดโศก
หมายถึงรักที่ผูกพันกันด้วยสติปัญญา รู้ซึ้งถึงธรรมแบบพุทธ
มีกันและกัน เพื่อทำลายอุปาทานอันเกิดจากกันและกัน
เครื่องหมายแสดงรักแบบนี้
คือ ความปรารถนาจะพ้นปวงทุกข์ทั้งหลายไปด้วยกัน
ส่งเสริมกันและกันในทางสละออกด้วยใจไปพร้อมๆกัน!