ฝันถึงในหลวง หมายความว่าอย่างไร?

marked 101816

ถ้าเสิร์ชหาจากกูเกิลว่า
ฝันถึงในหลวง
คุณจะได้รับการทำนาย
เกี่ยวกับการถูกหวย
หรือไม่ก็การเลื่อนขั้น

ข้อเท็จจริงคือ
แต่ละคนฝันถึงในหลวงไม่เหมือนกัน
ในแง่ของนักเจริญสติผู้รู้การปรุงแต่งจิต
ย่อมเห็น ย่อมตีความ ย่อมรับรู้ว่า
การปรุงแต่งจิตเป็นไปต่างๆนานา
ไม่ได้เกี่ยวกับโชคลาภภายนอกนัก
เน้นเรื่องโชคลาภภายในมากกว่า

ตัวตั้งของการปรุงแต่งจิต คือองค์ในหลวง
มาส่องสำรวจดูกันว่า
ตัวตั้งของฝันมีความหมายอย่างไร
ในหลวง . ทรงเป็นใหญ่ในทางเกื้อกูล
คือ ท่านมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่
เกิดมาเพื่อเป็นประมุขของประเทศ
เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงาน
การอุบัติแห่งพระองค์เพียงหนึ่งเดียว
คือความโชคดีของคนหลายร้อยล้านคน
(ช่วง ๗๐ ปี เฉพาะในไทยมีการเกิดตายถ่ายเท
หลายร้อยล้าน ไม่ใช่คงที่ตายตัวกี่สิบล้าน)

ในช่วงที่มนุษย์มีอายุขัยไม่เกินร้อย
ท่านครองราชย์เกือบร้อยปี
อยู่บนบัลลังก์นานที่สุดในโลก
ช่วยให้ชีวิตคนในปกครองดีขึ้นมากกว่าใครอื่นไหน

ในประเทศที่ผู้คนทำกินแบบไม่รู้ทิศรู้ทาง
ท่านช่วยเป็นเข็มทิศให้ผู้คนเหล่านั้น
ราษฎรรู้จักท่านจากการได้รับความช่วยเหลือตรงๆ
ไม่ใช่จากการฟังใครร่ำลือว่าท่านพระทัยดีอย่างไร

ในโลกที่ผู้คนส่วนใหญ่ใจร้าย
ท่านเป็นแบบอย่างคุณงามความดี
คิดถึงคนอื่นก่อนคิดถึงตัวเอง
ทำให้สงครามสงบก่อนเกิดได้ด้วยคำไม่กี่คำ

เมื่อทราบความเป็นตัวตั้งอย่างนี้
ก็จะเห็นความเกี่ยวข้องกับแต่ละคนว่า
เวลาฝันถึงท่าน จิตของคุณผูกพันกับท่านแบบไหน
ระดับจิตของคุณประมาณใด จึงเกิดนิมิตฝันเช่นนั้น

หากฝันเห็นท่านสูงใหญ่เกินมนุษย์ แขนยาว ขายาว
แผ่รัศมีเรืองรอง ในระยะไม่ใกล้ไม่ไกล
นั่นคือการเห็นภาวะชั้นภูมิแห่งองค์ท่าน
ทราบด้วยวิถีแห่งฝันว่า
พระองค์มีความเป็นเทพ มีความเป็นพระโพธิสัตว์
(พระโพธิสัตว์ อาจถึงฝั่งพระนิพพาน
โดยความเป็นพระพุทธเจ้าในเบื้องหน้าก็ได้
หรือลาพุทธภูมิ เป็นพระอรหันต์ในกาลนี้ก็ได้)
หมายความว่า คุณเป็นผู้มีความผูกพันกับพุทธศาสนา
ส่วนลึกของคุณรู้เรื่องเกี่ยวกับภพภูมิดี
จิตจึงสามารถนำพฤติกรรมของพระองค์
มาแปรเป็นความปรุงแต่ง บอกระดับชั้นภาวะของท่านถูก

หากฝันเห็นท่านทรงงาน ช่วยใครต่อใครเป็นเรื่องเป็นราว
เห็นหยาดเหงื่อ เห็นความเอาจริงเอาจัง
เห็นประชาชนคนรากหญ้ามากหน้าหลายตา
นั่นคือการเห็นกรรมอันเป็นปัจจุบันของท่าน
ทราบด้วยวิถีแห่งฝันว่า
พระองค์มีความเป็นคนทำงานไม่ใช่คนนั่งเล่น
หมายความว่า คุณเป็นคนรักดี
จิตต้องการไฟ ต้องการแรงบันดาลใจ
ผลักดันให้ชีวิตเกิดความอยากทำอะไรอย่างหนึ่ง
ไม่ให้ชีวิตสูญเปล่า ส่วนลึกของคุณจะคอยกระตุ้นว่า
เกิดมา อย่ามัวเหม่อ ต้องทำงาน ทำประโยชน์
ทำอะไรดีๆสักอย่างให้กับประเทศ หรือให้กับโลก
(แค่เห็นภาพข่าวการทรงงานของท่านเฉยๆ
จิตทั่วไปเอามาปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวในฝันไม่ได้
ต้องมีความรู้สึกเกี่ยวกับการทำงานเพื่อคนอื่นด้วย)

หากฝันเห็นท่านทรงพระเมตตาเข้ามาหา
ได้สบพระเนตร ได้ทูลเล่า หรือท่านทรงตรัสอะไรทั่วไป
นั่นคือการเห็นแบบผูกพัน อยากพบ อยากเข้าเฝ้า
รู้ทั้งรู้ตามจริงว่า พระองค์ท่านทรงเสวนาปราศรัย
เป็นส่วนพระองค์กับพสกนิกรหลายสิบล้านทั่วหน้าไม่ได้
จึงต้องสนองความปรารถนาส่วนตน
ด้วยการปรุงฝันชนิดนั้นขึ้นมา
หมายความว่า คุณเคารพรักท่าน เกินกว่าจะทน
ให้ทั้งชีวิตไม่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าต่อเบื้องพระพักตร์สักครั้ง

หากฝันเห็นท่านทรงพระกรุณารับสั่งให้ทำนั่นทำนี่
หรือบอกสอนเกี่ยวกับเรื่องที่ทำผิดทำพลาดอยู่
นั่นคือการที่จิตยกท่านเป็นแบบอย่าง เป็นครูสอน
จึงปรุงแต่งคำตอบหรือทางออกให้ตนเอง
โดยอาศัยนิมิตขององค์ท่าน
มายกระดับความฉลาดทางใจ
(ยามตื่น แค่คิดถึงหน้าใครได้นิ่งๆ
คุณก็อาจยกระดับความฉลาดให้ตนเอง
โดยเอาส่วนความฉลาดของคนคนนั้นมาช่วยแล้ว)
หมายความว่า คุณมีสติปัญญาในทางดีได้
เอาดีทางจิตวิญญาณได้ มีจิตวิญญาณระดับสูงได้

แต่หากฝันเห็นท่านในทางไม่ดี
มีพระพักตร์ดุร้าย หรือจ้องขู่เข็ญคุณ
หรือมีเรื่องให้ต้องทำศึกกับท่าน
ให้เร่งรู้ตัวว่า จิตของคุณ
ถูกครอบงำด้วยเงามืดของอกุศลธรรมบางอย่าง
เพราะตราบใดที่จิตยังเป็นกุศล
ตราบนั้นย่อมรู้สึกดีกับกุศลธรรม
ไม่ใช่เอากุศลธรรมมาปรุงแต่งเป็นอกุศลธรรม
หรือเกิดความรู้สึกไม่ดีกับกุศลธรรมขึ้นมาได้

การปรุงแต่งของจิตเป็นไปได้ต่างๆนานา
ฝันเกี่ยวกับพระองค์ท่านดีๆ คือฝันดี
แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นคนดีแล้ว
ฝันเกี่ยวกับพระองค์ท่านร้ายๆ คือฝันร้าย
ไม่ได้แปลว่าเป็นคนเลวเสมอไป
พระองค์ท่านเป็นแบบอย่างความคิดถึงคนอื่นดีๆ
ถ้าเราไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายด้วยเสียงก่นด่าในหัว
ก็นับว่าถอดแบบบางส่วนของจิตวิญญาณระดับสูง
มาจากพระองค์ท่าน ในหลวง . บ้างแล้ว!