มาตรวัดคู่บุญ

13669001_1118920618165095_4023762611023906006_n

#โพสต์บทความของคุณดังตฤณโดยแอดมินเบล์ค่ะ

พออยู่กับใครมากๆ
คุณจะเอานิสัยของคนคนนั้นมาใช้
จะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม
คนรักอาจเป็นผู้ที่มีอิทธิพลกับคุณมากที่สุด
หรืออีกนัยหนึ่ง คืออาจเป็นตัวแปร'
ให้กรรมของคุณเปลี่ยนแปลงได้ยิ่งกว่าใคร!

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

แบบอย่างความดีงามบางประการในตัวคนรัก
อาจเป็นแรงบันดาลใจ
ให้คุณเห็นดีเห็นงามตามโดยไม่รู้สึกตัว
บางเรื่องที่คุณดื้อ ใครสอนอย่างไรก็ไม่ฟัง
คุณอาจโอนอ่อนลง กระทั่งเปลี่ยนนิสัยได้
เพียงเพราะเห็นแบบอย่างที่ดีใกล้ตัว

เขาอาจไม่ได้สอนคุณเป็นคำพูด
เช่นอย่าตระหนี่นักเลย
หัดทำบุญทำทานเสียบ้าง
แต่เมื่อคุณเห็นเขาซื้อขนมให้หมาแมว
เป็นกิจวัตรประจำ
และทำด้วยอาการอ่อนโยนน่าประทับใจ
ในที่สุดจิตคุณก็ถูกโน้มน้าว
ให้นึกอยากซื้อขนมให้หมาแมว
ด้วยความเต็มใจเองบ้าง

ในทางตรงข้าม เขาอาจยุยงคุณ
ให้กลายเป็นนักโกหกตามเขา
หรืออาจปั่นหัวคุณแทบเป็นบ้า
ด้วยการแกล้งงอนให้ตามง้อ
หรือด้วยนิสัยเจ้าอารมณ์ของเขา
อาจทำให้คุณกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ตาม

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

โรคระบาดทางวิญญาณ ติดง่าย แก้ยาก!
บางทีต้องทำแบบฝึกหัดใกล้ตัวทุกวัน
คนใกล้ตัวเป็นโรคทางวิญญาณแบบไหน
เราอธิษฐานเป็นจิตวิญญาณตรงกันข้ามแบบนั้น
หวังเอาตัวเราเองเป็นยาดี
รักษาเขาให้หายจริง

เขามักร้อน เราต้องมักเย็น
เขาชอบพูดกระแทก เราต้องชอบพูดประโลม
เขาไร้เหตุผลเหลวไหล เราต้องมีเหตุผลหนักแน่น
ลดโทสะในเขาในเรา
ด้วยการเพิ่มคำพูดดีๆ
ป้องกันโทสะในเราในเขา
ด้วยการหยิบยื่นอะไรดีๆให้

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

ถ้าพวกคุณเย็นด้วยกันทั้งคู่
ต่อให้ต้องวิ่งผ่านทะเลทราย
ก็จะเย็นฉ่ำอยู่ข้างในประดุจเป็นแอร์
ให้แก่กันและกันตลอดเส้นทางไกล!