เข้าใจผิดหรือจงใจจับผิด?

marked 102616

บางคนว่าคุณผิด
เพราะเขาไม่ชอบที่คุณทำความเสียหาย
คุณจะรู้สึกดีขึ้น เมื่อแก้ไขสิ่งที่ทำ
ทว่าจะจุกอก รู้สึกเสียดแทง นึกเกลียดคนว่า
และอัตตาคับโลก
รู้ทั้งรู้ว่าผิด แต่จะเอาอย่างนี้แหละ ใครจะทำไม

แต่บางครั้งเขาว่าคุณผิด
เพียงเพราะคุณทำไม่เหมือนเขา
หรือเพราะไม่ชอบที่เขาทำไม่ได้อย่างคุณ
นั่นเป็นอัตตาในแบบที่
เขาต้องรับผิดชอบความทุกข์ที่ตัวเองก่อเอง
อย่าไปแบกทุกข์ร่วมกับเขา

บางคนบอกว่าคุณไม่ดี
เพราะคุณทำให้เขาเจ็บใจ
คุณพูดจาไม่น่าฟัง
ถ้าคุณรู้สึกตัว เปลี่ยนคำพูดใหม่
ก็จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการรู้จักเห็นใจคนอื่น
ใจคุณเองจะยกสูงขึ้นเรื่อยๆได้

แต่บางครั้งเขาบอกว่าคุณไม่ดี
เพียงเพราะคุณไม่ได้พูดเข้าข้างเขา
ไม่เอื้อประโยชน์ให้เขา
นั่นเป็นความเห็นแก่ตัวของเขา
เป็นโลกมืดของเขา
ที่เขาต้องอยู่กับความคับแคบทางการเห็นอยู่แค่นั้น
ถ้าพยายามเปิดใจเขาให้กว้างขึ้น
ในที่สุดใจคุณจะคับแน่น หรือแคบลงเสียเอง

รู้ว่าใครพูดถึงคุณอย่างไร
บางทีแก้ปัญหาได้
เพราะคำพูดสะท้อนความคิด
พอรู้ว่าคิดอย่างไร
เข้าใจผิดแบบไหน
ก็ตามไปแก้ความเข้าใจให้ถูกได้

แต่บางครั้งรู้ว่าเขาพูดถึงคุณอย่างไร
นอกจากจะไม่ได้แก้ปัญหาที่ใจเขาแล้ว
ยังเพิ่มปัญหาที่ใจเราเข้าไปอีก
เพราะคนบางคนไม่ได้เข้าใจผิด
แต่จงใจคิดอะไรผิดๆ จับจ้องแต่อะไรผิดๆ
ยิ่งคุณพยายามวิ่งไล่แก้
คุณยิ่งเพิ่มอะไรผิดๆเข้ามาในชีวิตตามเขา
โดยไม่รู้ตัว แม้พยายามคุมสติแล้วก็ตาม

เอาใจเขามาใส่ใจเรา
ตั้งใจรับฟังคนที่พูดถึงเหตุผลว่า
ทำไมถึงรู้สึกดีหรือไม่ดีกับคุณ
เพราะคุณจะได้เหตุผลไว้ปรับปรุงตัวเอง

แต่จงตัดไฟตั้งแต่ต้นลม
ตัดความอยากจะฟังว่า
คนเจ้าอารมณ์ตัดสินคุณว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร
เพราะสิ่งที่คุณจะได้ คือมุมมืดๆของเขา
ความคิดแย่ๆของเขา และชีวิตในนรกแบบของเขา
เข้ามาปะปนกับชีวิตของคุณเอง!