ถ้าไม่ชอบ ให้อย่างไรก็ไม่ชิน

13962480_1141108995946257_3507501174669274362_n

ไม่ว่าจะเป็นของ
ไม่ว่าจะเป็นคน
ไม่ว่าจะเป็นงาน
ถ้าเป็นเหตุให้ทุกข์เท่าเดิม
อยู่ๆไปพักหนึ่งคุณจะชิน
เหมือนเสียงรบกวนที่คงเส้นคงวา
ได้ยินไปนานๆ
สมองจะคัดส่วนที่รบกวน
ออกจากการรับรู้ไปเอง
แม้ส่งเสียงอยู่ แต่ก็เหมือนไม่ได้ยิน
นี่เป็นกลไกธรรมชาติ
ที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่รอดได้
โดยไม่เป็นบ้าตายเสียก่อน
ภายใต้สภาพการณ์แย่ๆ

แต่ถ้าเสียงรบกวนดังกล่าว
อยู่ๆดังโด่งขึ้นมากระตุ้นโสตประสาท
พักหนึ่งแล้วแผ่วหายไป
เสร็จแล้วแผดแหลมขึ้นมาแสบแก้วหู
เป็นนานกว่าจะหายไป
จากนั้นกระหึ่มสะเทือนอัดบ้องหู
นานเหมือนจะไม่หยุด กว่าจะหายไปได้
แบบนี้ร่างกายและจิตใจของคุณจะไม่ปรับตัว
นับวันสุขภาพจิตจะยิ่งแย่ลงเรื่อยๆ
เหตุเพราะทุกครั้งที่เสียงอันเป็นพิษกระทบหู
จะเกิดความทุกข์ใหม่ๆไม่ซ้ำหน้า
เพิ่มความอึดอัด สะสมแรงดัน
จนถึงจุดหนึ่งเหมือนลูกโป่งใกล้ระเบิด

เมื่อเข้าใจหลักการนี้
ก็จะแยกแยะออกว่า
แม้แต่การเจริญสติ
ก็ไม่ใช่เจริญได้ทุกสภาพการณ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภายใต้สภาพการณ์ที่สติของคุณ
ยังไม่แข็งพอที่จะต้านทาน
แม้พระพุทธเจ้าก็ตรัสกับเหล่าภิกษุสาวกว่า
หากเจริญสติถูกทางแล้ว
แต่อยู่ที่ไหนแล้วเป็นสุขเกินไป
ไม่เป็นเหตุให้สติเจริญขึ้น ก็หลีกออกมาเสีย
อยู่ที่ไหนแล้วเป็นทุกข์เกินไป
ไม่เป็นเหตุให้สติเจริญขึ้น ก็หลีกออกมาด้วย
ท่านไม่ได้ส่งเสริมให้ทนๆๆไม่มีที่สิ้นสุด
แล้วหวังว่าเดี๋ยวสติจะเจริญขึ้นได้เอง

สิ่งที่ต้องทำไว้ในใจ คือ
ถ้าเจอกระทบอันเป็นทุกข์นิดหน่อยแล้วถอยทันที
ไม่อาศัยเป็นบทเรียนดูปฏิกิริยาทางใจ
ที่แรงขึ้นมา แล้วแผ่วลงไป บ้างเลย
จะเอาแต่เครื่องประโลมสัมผัสที่น่าพอใจ
เช่นนี้ ในทางธรรม สติก็ไม่มีทางเจริญ
เพราะจะขาดสติ เคลิ้มนึกไปว่าโลกนี้น่าอภิรมย์
ส่วนในทางโลก ความเข้มแข็งก็ไม่มีทางเกิด
เพราะเป็นผู้ขาดขันติ
อะไรนิดอะไรหน่อยก็ทนไม่ได้ไปหมด

ในทางกลับกัน
หากเจอกระทบอันเป็นทุกข์เพิ่มขึ้นๆไม่สิ้นสุด
แล้วไม่หาทางเลี่ยง หรือไม่คิดตัดต้นตอ
เข้าใจว่าการเจริญสติ คือการฝึกทนทู่ซี้ไปเรื่อยๆ
อันนี้ในที่สุดโรคประสาทก็ถามหาเอาง่ายๆเหมือนกัน
การทึกทักของคนส่วนใหญ่จะออกแนว
แน่จริงต้องทนได้ทุกอย่าง ฝึกได้ทุกที่
ทำไม่ได้แปลว่าไม่เก่ง หรือยังฝึกไม่พอ
ที่แท้แล้วทั้งหลายทั้งปวงคือ
ยังไม่เข้าใจให้ดีพอต่างหาก!