เล่นกับงาน

marked-121616

คิดเล่นตลอดเวลา
ไม่คิดทำงานเลย
ความคิดจะเล่นงานตัวเอง
ถามหาคุณค่าของตัวเองไม่เลิก
เลยเครียดคาใจแม้กำลังเล่นอยู่

เอาแต่ทำงานตลอดเวลา
ไม่รู้จักเล่นบ้างเลย
จะคิดหนักเป็นว่าเล่น
ไม่เครียดแล้วรู้สึกผิด
นิดหน่อยก็ต้องเครียดเอาโล่

แบ่งเวลาเล่นเต็มที่
ทุ่มเวลาทำงานเต็มที่
จะเล่นกับงานเป็น
เห็นงานเป็นของเล่นได้
เลยสนุก ไม่รู้จักเครียดกับใครเลย!