รู้จริงหรือคิดเอาเอง?

marked-110916

ในอารมณ์ยึดมั่น
คุณจะแยกไม่ออกว่า
ตัวเองรู้จริงหรือว่าคิดเอาเอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้ารู้จริง เก่งกาจลึกล้ำเกินใครในบางสิ่ง
เกิดความเชื่อมั่นล้ำหน้าทุกคนบนโลก
ความเชื่อมั่นชนิดนั้น
มักเหนี่ยวนำให้สำคัญผิด
คิดว่าตัวเองรู้จริงไปหมดทุกเรื่อง
ทั้งที่คิดเองเออเอง เดาเองอยู่หลายเรื่องแท้ๆ

นักเจริญสติที่ปรารถนาความมีสติบริสุทธิ์
จะกล้าถามตัวเองขณะพลุ่งพล่านว่า
อารมณ์เชื่อมั่นรุนแรงขณะนี้
เป็นยอดตึกสูงที่มีรากฐานแข็งแรง
หรือเป็นพายุที่ก่อตัวขึ้นจากลมแล้งกันแน่
ชั่วขณะที่เกิดสติ
และรู้สึกถึงความเบาบางลงของอารมณ์
จะเกิดเหตุผลขึ้นแทนที่
แล้วมีภาพหนึ่งปรากฏ
คือ ภาพที่มาที่ไปอันเป็นหลักฐานความรู้จริง
หรือไม่ก็ภาพหน้าตาตัวตนอันเหลวไหล
ไม่รู้อะไรเลย แต่มีแรงดันให้อยากบอกโลกว่ารู้
อยากเอาชนะ อยากให้คนอื่นยอมรับ
อยากแสดงแต่ตัวตนดิบๆด้านๆนั้นให้ปรากฏเด่น

จะเกิดสติในทางใด
เห็นว่าตัวเองรู้จริง
หรือเห็นมีแต่อัตตานึกว่ารู้ก็ตาม
สติที่เกิดขึ้น จะช่วยให้ความยึดมั่นเบาบางลง
ถ้ารู้จริง สติจะช่วยให้อยากใช้ความรู้เป็นประโยชน์
ไม่อยากใช้ความรู้เข่นฆ่าใคร หรือทำให้ใครเจ็บ
แต่ถ้าไม่รู้อะไรเลย
สติก็จะได้ช่วยกระชากผียักษ์ผีอัตตาออกจากร่าง
เหลือแต่ความว่างเปล่า
กับความรู้สึกว่าคนเราก็เท่านี้ มีแต่กายกลวงๆ
วันหนึ่งก็เป็นท่อนฟืน เป็นเชื้อไฟบนเชิงตะกอน
ไม่น่าปล่อยให้ใจกลวงตาม
หลอกตัวเองเพื่อเอาชนะคนอื่น
เป็นฟืนเป็นไฟแห่งอัตตา
เผาตัวเอง เผาคนอื่นในวันนี้!