ความทุกข์ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้

310816

ในทางกลศาสตร์ควอนตัม
ไฮเซนเบิร์กค้นพบว่า
อะตอมไม่จำเป็นต้องมีก็ได้
ถ้าไม่มีผู้พยายามมองให้เห็นอะตอม จุดนั้น

เรื่องนี้สำคัญ
มันหมายความว่าทั้งจักรวาลนี้
ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้
ถ้าปราศจากเหตุให้มันมี
ปราศจากผู้เห็นว่ามันมี

ฤาษีชีไพรผู้สำเร็จอภิญญา
ก็รู้กันมาก่อนกัปก่อนกัลป์ว่า
กายนี้ ไม่ต้องหนักอย่างนี้ก็ได้
ถ้าทำกสิณลมสร้างความเบาว่องให้กายได้
ผู้สำเร็จกสิณลม บันดาลลมที่ไม่มีให้มันมี
เพื่อยกกายขึ้นสู่อากาศ
แล่นไปตามปรารถนาเหมือนอย่างนกก็ได้

นอกจากนั้น กายนี้ ไม่ต้องคงรูปอยู่อย่างนี้ก็ได้
ถ้าใจใหญ่เกินกาย เห็นกายอยู่ภายใต้อํานาจนึก
จะนึกแปรรูปร่างหน้าตาให้เป็นอย่างไรก็ได้
เนรมิตร่างขึ้นหลายๆร่างก็ได้
ล่องหนหายตัว ไม่ปรากฏในโลกนี้ก็ยังได้
ตราบเท่าที่อำนาจนึกยังไม่เสื่อมลง

พระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบ
ความจริงที่สำคัญยิ่งกว่านั้น นั่นคือ
ความทุกข์ไม่ต้องมีก็ได้
ถ้าเหตุแห่งความทุกข์ดับไป

ความจริงนี้สำคัญที่สุด
เพราะถ้าไม่มีผู้ค้นพบ
ก็ไม่มีผู้หลุดพ้นจากกรงแห่งความทุกข์ไปได้
นึกว่าต้องเป็นทุกข์ไปเรื่อยๆ

ทุกข์ทางใจ หายไปชั่วคราวได้
ไม่ใช่ด้วยอิทธิวิธี
แต่ด้วยความเข้าใจง่ายๆว่า
เลิกนึกถึงต้นเหตุทุกข์เดี๋ยวนี้
คลายจากความยึดมั่นเอาเป็นเอาตายเดี๋ยวนี้
ใจก็เลิกกระสับกระส่ายเดี๋ยวนี้
เบาลงเดี๋ยวนี้ หายทุกข์หายโศกเดี๋ยวนี้

ทุกข์ในชีวิต หายไปถาวรได้
ไม่ใช่ด้วยการปล่อยวางประเดี๋ยวประด๋าว
แต่ด้วยความเข้าถึงที่ลึกซึ้ง
เลิกสำคัญผิดว่ากายใจเป็นตัวเราเสียได้
ทำลายกำแพงอวิชชาลงได้
ยุติการก่อกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดภพภูมิได้
เป็นอิสระจากกองทุกข์ทั้งปวงได้!