ยิ่งฉลาด... สมองยิ่งนำหัวใจ

280716

ตอนคิดอะไรได้เร็ว
คิดทะลุทะลวงอุปสรรคได้แรง
คิดเป็นระบบระเบียบได้จากต้นจนจบ
ตั้งเป้าอะไร พุ่งเข้าชนได้เสมอ
แค่คิดเสร็จก็เหมือนทำสำเร็จเกินครึ่งแล้ว
ความรู้สึกในตัวคุณ
จะเด่นชัดเข้ามาในหัว
ส่วนหัวปรากฏชัดกว่าส่วนอื่นๆในร่าง
และราวกับหัวคุณ
เป็นต้นตอบันดาลเรื่องดีร้ายทั้งหลายภายนอกได้

เมื่อความรู้สึกในตัวเอง
เหมือนมีแต่ส่วนหัวเป็นใหญ่ เป็นเจ้า
เรียนจบดีกรีสูงมาด้วยหัว
เอาชนะคนอื่นมาด้วยหัว
มั่งคั่งล้นฟ้ามาด้วยหัว
หน้าคุณจะเชิด คอคุณจะตั้ง
ภูมิใจในความโดดเด่นเป็นหนึ่ง
ความคิดแจ่มชัดราวกับมีตัวมีตนให้จับต้อง
เหินห่างความรู้สึกละเอียดอ่อนที่จับต้องยาก
พื้นฐานความเห็นแก่ตัวแบบมนุษย์มีอยู่เท่าไร
ก็พร้อมจะคิดอย่างเห็นแก่ตัวได้เท่านั้น

นี่เอง! เป็นกลไกสังสารวัฏ
ที่จะลากคนมีบุญเก่า ฉลาดเฉลียว ลงสู่ที่ต่ำ
ฉลาดแล้วสร้างบาป ก่อกรรมทำเข็ญ
เช่นนี้ จึงนับเป็นผู้โฉดเขลาในทางพุทธ

แต่ถ้ารู้สึกถึงความสุขสงบได้นาน
รู้สึกถึงความปรารถนาจะเป็นสุขไปพร้อมกับคนอื่น
รู้สึกถึงความสว่างอบอุ่นเป็นที่หมายในแต่ละวัน
แค่รู้สึกชัดก็เหมือนเกิดนิมิตสวรรค์บนดินได้
ความรู้สึกในตัวคุณ
จะเด่นชัดออกมาจากกลางอก
ความสุขล้นอกแผ่ขยายออกมาเกินตัวตนทางกาย
และราวกับในอกในใจคุณ
เป็นต้นแหล่งกำเนิดความเยือกเย็นกับทั้งโลกได้

เมื่อความรู้สึกในตัวเอง
เหมือนมีหัวอกเป็นใจกลาง เป็นประธานเด่น
ตอนถูกกระทบแล้ววูบไหวน้อย
อยากให้มากกว่าอยากเอา
ถนัดช่วยมากกว่าชำนาญขอ
สายตาคุณจะตรง กายใจคุณจะสงบระงับไม่กวัดแกว่ง
อิ่มอกอิ่มใจกับการมีชีวิตเป็นเขตปลอดภัย
เมตตาจิตแผ่ขยาย
ให้ความรู้สึกสว่างเย็น กระจ่างแจ้งไปทั่วบริเวณ
พื้นฐานความเห็นแก่ตัวแบบมนุษย์มีอยู่เท่าไร
ก็พร้อมจะรู้สึกสวนทางความเห็นแก่ตัวไปเท่านั้น

นี่เอง! เป็นการทวนกระแสสังสารวัฏ
ไม่ไหลตามกระแสไปสู่บ่อทุกข์บ่อร้อน
มีทุนต่อทุน ต่อบุญเก่าด้วยบุญใหม่ที่เหนือกว่า
มีเมตตาแล้วสร้างบุญ จนเห็นทางลอยบาปลอยบุญ
เช่นนี้ จึงนับเป็นผู้มีปัญญาในทางพุทธ

ผู้มีความฉลาดในทางโลก
คือผู้ได้ข้อสังเกต ข้อน่ารู้ ข้อน่าคิดค้น
อันเป็นไปเพื่อนำความพึงใจมาเพิ่มให้ตัวของตน
ส่วนผู้มีปัญญาในทางพุทธ
คือผู้ตั้งข้อสังเกต ข้อสงสัย ข้อน่าถาม
อันเป็นไปในทางที่จะพ้นทุกข์ พ้นอันตรายจากตัวของตน!