รักจริงต้องอภัยง่าย

050716

รักจริง ต้องมีใจเป็นสุข
ต้องผ่อนคลายสบาย
ไม่ใช่คาดคั้นเคี่ยวเข็ญจนเป็นทุกข์

สัญญาณบอกว่ารักจริง
จึงเป็นการอภัยง่าย
ไม่ใช่อ้างว่ารักแรง
เลยโกรธง่ายหายช้า!

มีแต่คนคาดหมายว่า
ถ้ารักกันจริง
ต้องพิสูจน์ด้วยการทำอย่างนั้นอย่างนี้
แต่ไม่ค่อยดูเข้ามาที่ใจว่า
ถ้านั่นเป็นความรักจริงๆ
มีสิ่งที่ช่วยให้เมตตากันบ้างไหม
ความรักช่วยลดโทสะได้แค่ไหน

โทสะยิ่งลด ใจก็ยิ่งเย็น
ใจยิ่งเย็น ก็ยิ่งเป็นเครื่องสบายต่อกัน
อยากอยู่ด้วยกันนานๆ
เพื่อจะได้อาบน้ำใจ อาบแสงเมตตา
อันหายากจากนอกบ้าน

แต่เมื่อตีความความรักผิดๆ
คิดว่ารักหมายถึงต้องทำโน่นทำนี่ให้
ต้องเลิกทำอย่างนั้น ไม่คิดถึงคนโน้น
ต้องเปลี่ยนแปลงเฉียบพลัน
ต้องไม่ทำอะไรขวางหูขวางตากันเลย
เก็บทุกเรื่องมาเป็นอารมณ์
ไม่ปล่อยเรื่องรกออกจากใจ
ใจก็คุกรุ่น พร้อมจะระอุ
พร้อมจะเกิดแรงผลักให้อยากห่างกัน

ปากบอกว่ารักจริง
แต่ใจไม่เคยเป็นสุขจริงสักวัน
จะต่างอะไรกับรักเก๊เล่า?