กำแพงยุคไอที

150116

สิ่งที่ทำให้คู่รัก
รู้สึกเหมือนไม่มีทางเข้าถึงกันได้
ได้แก่ความลับที่รู้ว่ามีอยู่
แต่ไม่รู้ว่าคืออะไร
มันสร้างอากาศทึบขึ้นระหว่างคนสองคน
แม้ในยามที่ตัวติดแนบชิดกันแท้ๆ
ก็รู้สึกถึงกำแพงที่ข้ามยากนั้นได้
แม้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็ตาม
 
แต่ปัจจุบัน คู่รักยุคไอที
เจอกำแพงที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าเพิ่มขึ้นมาอีก
มันคือโทรศัพท์มือถือ!
 
พวกเราใช้มือถือกันหลากหลายรูปแบบ
เช่น ใช้มันเป็นแว่นส่องหาคนรัก
ใช้มันเป็นเครื่องทำลายระยะทางระหว่างตนกับคนรัก
แล้วก็ใช้มันเป็นกำแพงขวางตนกับคนรักไม่ให้เชื่อมจิตเข้าหากัน!
 
เมื่อสมาร์ตโฟนและอินเตอร์เน็ตผนึกกำลังกันสำเร็จ
เราก็เข้าสู่ยุคอะไรยุคหนึ่ง
ที่ต้องผนึกกำลังรักษาความสัมพันธ์กันอย่างฉลาด
 
ความฉลาดทางอารมณ์ที่จะรักษาสัมพันธ์กับคนใกล้ตัว
สังเกตได้ง่ายๆจากปริมาณความคิดในหัว
คือ เมื่อนั่งอยู่ด้วยกันกับคนใกล้ตัว
ในหัวของคุณมีปริมาณความคิดให้กับสิ่งที่อยู่ในมือถือ
หรือว่าบุคคลที่มีตัวตนจับต้องได้ตรงหน้ามากกว่ากัน
 
ยิ่งปริมาณความคิดมีให้กับสิ่งที่อยู่ในมือถือ
มากกว่าคนตรงหน้าเท่าไร
ให้ถือว่า ความฉลาดในการรักษาสัมพันธ์กับคนใกล้ตัว
ยิ่งน้อยลงเท่านั้น
 
คุณอาจสร้างชีวิตดีๆอีกภาคหนึ่งขึ้นมาในมือถือ
แต่จะเกิดประโยชน์อะไร
ถ้าชีวิตจริงๆที่เป็นความรู้สึกยาวๆกลับกลวงว่าง
เหมือนได้อะไรดีๆมาไม่จริง
แต่มีสิทธิ์เสียอะไรดีๆไปจริงๆได้ทุกเมื่อ!