ภาพติดตาเปลี่ยนกรรมลูก

marked-121916

ขอให้นึกดูว่า มีภาพบางภาพ
ที่พ่อแม่ของคุณทำกับคนอื่น
หรือทำกับคุณ
แล้วคุณจำภาพนั้นได้ขึ้นใจ
ไม่ว่าจะในทางดีหรือทางร้าย

แล้วก็มีเสียงบางเสียง
ของพ่อแม่ ที่คุณจำได้ไม่ลืมไปจนตาย

ภาพเสียงติดหูติดตาเหล่านั้น
ถอนออกจากความทรงจำไม่ได้
และนอกจากจะฝังแน่นอยู่ในใจ
ยังกลายเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมบางอย่างของคุณด้วย

แล้วรู้ตัวหรือเปล่าว่า
คุณก็ทำภาพเสียงติดหูติดตาลูกไปแล้วมากมาย?
และภาพบางภาพนั้น ขอแค่เกิดขึ้นครั้งเดียว
จะกลายเป็นตัวคลิกของลูกเลยทีเดียวว่า
ฉันจะทำแบบนี้แหละ ฉันจะเอาอย่างนี้บ้าง
แล้วกลายเป็นเหตุบันดาลกรรมสำคัญบางประการ
ไปตลอดชีวิตในชาตินี้ของลูก

ภาพเดียวกำหนดกรรมดังกล่าว
เรียกว่าภาพช็อกความรู้สึก
พ่อแม่มักทำไปโดยไม่รู้ตัว เช่น
ชกต่อยกับคนแปลกหน้าบนทางสาธารณะ
ทุ่มเถียงเสียงดังกับพ่อค้าแม่ขาย
ตบตีกันเองในบ้าน

แต่ภาพเสียงบางประเภท
กว่าจะกำหนดพฤติกรรมลูกได้
ต้องใช้เวลานาน ต้องเห็น ต้องได้ยินบ่อยๆ
จึงสามารถประทับเข้าไปในความทรงจำ
ซึ่งข้อดีคือภาพเสียงประเภทนี้
เมื่อประทับแล้ว จะกลายเป็นต้นแบบพฤติกรรม
ที่ลูกทำอยู่เรื่อยๆ เช่น
พอลูกทำผิด เขาได้ยินน้ำเสียงอ่อนโยนหรือกระด้าง
เขาได้เห็นคุณตีหน้ายักษ์หรือหน้าพรหม
เขาได้เหตุผลสั้นๆที่จำได้ว่า ควรทำอีกหรือไม่ควรทำอีก
เหล่านี้ หากเกิดขึ้นซ้ำๆ เรื่อยๆ กระทั่งเขาโต
เขาจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้วิธีการเดียวกันกับคุณ
ในการจัดการกับคนผิด

สำรวจตัวเอง สำรวจลูกว่า
มีแนวโน้มกรรมทางกาย วาจา ใจอันใด
ที่เหมือนกันราวกับถอดมาจากพิมพ์เดียว
ถ้าอยากเปลี่ยนกรรมไม่ดีแบบใดให้ลูก
ให้พยายามทำกรรมอันเป็นตรงข้ามนั้นๆ
ให้ลูกเห็นบ่อยๆ เป็นภาพเสียงชินหูชินตา
จนกว่าจะประทับเข้าไปในใจ
กลายเป็นโมเดล กลายเป็นต้นแบบกรรมกับเขา

เปลี่ยนกรรมตัวเองได้ ก็เปลี่ยนกรรมให้ลูกได้
และนั่นแหละ! บทบาทและอิทธิพลสำคัญของคุณในชาตินี้!