คำในหัวช่วยได้

marked-113016

ปกติเวลาเราจมทุกข์
ใจจะฟุ้งซ่านถึงเรื่องราวต่างๆ
โดยไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังอึดอัดคัดแน่นอย่างไร
นั่นเพราะความคิดของเรา
กระจายออกเป็นคำต่างๆนานาตามท้องเรื่อง

แต่เมื่อใดเรากลับมาระลึกถึงความรู้สึกที่แท้จริง
เช่น ขณะนั้นเศร้ามากหรือสงสารตัวเอง
อาการทั้งหมดที่กำลังปรากฏ
จะถูกมองเป็นภาพภาพหนึ่ง
และจิตจะมีทิศทางชัดเจนว่า
จะดูอาการตามภาพที่นึกออกนั้นๆ

จากนั้น จะอึดอัดคัดแน่นแค่ไหน
จะหนักขึ้นหรือเบาบางลงเพียงใด
ก็จะอ่านออกบอกถูก

พูดง่ายๆ
กระซิบบอกตัวเองทีเดียวเงียบๆในใจ
ให้รู้ว่าจะดูอะไร เท่านั้นแหละ
สติก็จะเจริญขึ้น
เห็นสภาพกายสภาพใจที่กำลังปรากฏอย่างชัดเจน
รู้ว่ามันยังอยู่ หรือรู้ว่ามันหายไปแล้ว
นั่นแหละ! สติรู้ความไม่เที่ยงทางใจ
รู้สิ่งใดไม่เที่ยงได้ ก็เลิกยึด เลิกจมอยู่กับอาการนั้นได้!