Stacks Image 80

คุณสมบัติของความเป็นเวอร์ชั่น 1.0 ขึ้นไป คือ

• ไม่ทำให้ปวดหัว (และแก้ปวดหัวไมเกรนได้ในคนทั่วไป)
• ลดความฟุ้งซ่านลงได้ภายใน ๑๐ วินาทีแรกที่ฟัง
• ก่อกระแสเมตตาจากความสุขเย็นที่เอ่อขึ้นมาเอง
• ช่วยให้จิตตั้งเป็นสมาธิได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายาม
• ท่านที่เคยใช้เวอร์ชั่นก่อนได้ผล จะพบว่าได้ผลมากขึ้นอีก

► ศรัทธานำสมาธิ version 1.0

Stacks Image 74

เหมาะทั้งสำหรับคนที่คุ้นและไม่ยังไม่คุ้นกับคลื่นสมาธิ เริ่มต้นด้วยดนตรีเหนี่ยวนำศรัทธาในองค์พระศาสดาให้เกิดขึ้น เป็นการจุดชนวนปีติสุข เปิดใจแบบผ่อนพัก สมองพร้อมถูกจูนด้วยคลื่นเสียง Binaural Beats ที่ฟังสบายในขั้นต่อมา คุณจะรู้สึกสุขสงบ เพลิดเพลิน แต่ขณะเดียวกันก็จะถูกเสียงระฆังดึงสติให้กลับมาเข้าโฟกัสสมาธิ ไม่หลงเคลิ้มหลับไปเสียก่อน

เสียงระฆังนี้ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นจิตให้พร้อมรู้ลมหายใจเฉพาะหน้า ถ้าคุณกำลังเคลิ้ม ก็อาจตกใจกับเสียงระฆัง แต่ถ้ากำลังมีสติ จะรู้สึกว่าเสียงระฆังไพเราะเพราะพริ้ง

► ปัดเป่าความฟุ้งซ่าน version 1.0

Stacks Image 91

เหมือนกับเวอร์ชั่น ‘ศรัทธานำสมาธิ’ แต่อาศัยส่ำเสียงธรรมชาติเหนือท้องทะเลกว้าง มาช่วยเหนี่ยวนำให้เกิดความรู้สึกเหมือนออกเดินทางไกลไปอยู่อีกโลก ที่สงบวิเวกและเต็มไปด้วยสันติสุข ช่วยให้สมองพร้อมถูกจูนจาก Binaural Beats ในขั้นต่อไป

► พร้อมนอน version 1.0

Stacks Image 106

ช่วยคลายโทสะหรือความขมวดมุ่นอาฆาตแค้น แก้ปวดหัวไมเกรนได้ และถ้าฟังในท่านอน จะรู้สึกว่าหลับง่าย หลับอย่างมีสติ จึงช่วยคนเป็นโรคนอนไม่หลับให้กลับมีกำลังวังชา รวมทั้งละลายอาการซึมเศร้าได้เร็ว

► นั่งสมาธิ หรือเดินจงกรม ครึ่งชั่วโมง version 1.0

Stacks Image 121

เหมาะสำหรับคนที่คุ้นกับคลื่นสมาธิดีแล้ว ออกแบบมาเพื่อให้พร้อมนั่งสมาธิยาว หรือเดินจงกรมยาว ปรับปรุงคลื่นสมองทุกย่านให้เข้าสู่สมดุล ทำให้หูตาตื่น ความคิดถูกเรียบเรียงให้เป็นระเบียบ

ฉะนั้น เมื่อนั่งคอตั้งหลังตรงรู้ลมหายใจ เพียงสังเกตว่าเกิดสายลมยาวได้ต่อเนื่องยาวนานประมาณใด หรือเริ่มสั้นลงตอนไหน ด้วยเวลาไม่นานก็จะเห็นสายลมหายใจปรากฏชัดอยู่ในความสว่าง กลางความว่างของจิต

หรือเมื่อเดินจงกรม เพียงฟังแล้วรู้สึกถึงจังหวะช้าเร็วของเท้ากระทบ กระทั่งจังหวะช้าเร็วของเท้ากระทบได้กลายเป็นศูนย์กลางที่ตั้งของสติ ไม่นานก็จะเกิดจิตเป็นสมาธิรู้ทั่วพร้อมขึ้นมาได้เองทั้งลืมตา

อันเนื่องจากคลื่นเสียงนี้ กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวสูง จึงไม่ควรฟังในท่านอน เพราะถ้าเผลอหลับในจังหวะที่สมองถูกปลุกให้ทำงาน ก็อาจเกิดผลกระทบในทางลบกับการนอนได้

อีกประการหนึ่ง คลื่นเสียงนี้ถูกออกแบบให้ไต่ระดับจากอ่อนไปหาเข้ม กล่าวคือ ค่อยๆกล่อมให้สงบ แล้วยกระดับขึ้นไปจนถึงปลุกให้สดชื่นตื่นตัวเต็มที่ ฉะนั้น หากมีเหตุให้เลิกฟังกลางคัน แล้วจะกลับมาฟังในหลายๆนาทีต่อมา ก็ต้องเริ่มฟังใหม่แต่ต้น มิฉะนั้น อาจเจอช่วงเข้ม ที่สมองถูกปลุกให้ตื่นตัวเร็วเกินไป แล้วปวดหัวจากการปรับตัวไม่ทันนั้นได้

► นั่งสมาธิ หรือเดินจงกรม ๑ ชั่วโมง version 1.0

Stacks Image 136

เหมือนกับเวอร์ชั่นครึ่งชั่วโมงข้างต้น แต่ครบรอบกว่า และใช้เวลาปรับปรงุการทำงานของสมองนานกว่า คล้ายทะลวงจุดอุดตันของท่อน้ำได้มากจุดกว่า ทำให้น้ำแล่นไหลสะดวกมากขึ้น และอาจมีผลช่วยรักษาโรคบางอย่างที่หยูกยาช่วยไม่ได้ กับทั้งช่วยเพิ่มสารสื่อประสาทในผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ลมหายใจเป็นศูนย์กลางชีวิต ถ้าลมหายใจดีขึ้นอย่างเดียว ชีวิตก็ดีขึ้นตามไปด้วยทั้งหมด

► นั่งสมาธิ หรือเดินจงกรม ๒ ชั่วโมง version 1.0

Stacks Image 152

เหมือนกับเวอร์ชั่นหนึ่งชั่วโมงข้างต้น แต่เหมาะสำหรับคนที่มาถึงจุดหนึ่ง มีความสามารถนั่งได้นาน และเริ่มเข้าถึงจิตวิญญาณในตน เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการทำสมาธิชั้นสูง หรือต้องการเอากำลังจิตไว้เจริญสติชะล้างกิเลส ก่อนฟังควรตระเตรียมให้ดี มีความแน่ใจว่าพร้อมทั้งกำลังกาย สะดวกทั้งสถานที่และเวลา