► Binaural Beats คืออะไร?

หลักการคือ ปล่อยเสียงเข้าหูซ้ายเป็นคลื่นความถี่หนึ่ง กับหูขวาเป็นอีกคลื่นความถี่หนึ่ง ซึ่งจะมีผลลัพธ์เป็นการจูนคลื่นสมอง เช่น จูนให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย จูนให้ตื่นตัวพร้อมขยัน หรือกระทั่งจูนเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดทางร่างกาย เป็นต้น

Binaural Beats มีผลกับสมอง ทดลองได้ทันที (ต้องใช้หูฟังสเตอริโอ)
เห็นภาพคลื่นสมองย่านต่างๆของจริง
ความต่างระหว่างคลื่นสมองแต่ละย่าน

► ))เสียงสติ(( คืออะไร?

๑) คลื่นศรัทธา สำหรับเปิดใจ เหนี่ยวนำให้เกิดปีติสุขอย่างรวดเร็วด้วยดนตรีสรรเสริญพระพุทธคุณ เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ เพื่อพร้อมฟังคลื่นสมาธิในขั้นต่อไป

๒) คลื่นสมาธิ สำหรับช่วยปัดเป่าความฟุ้งซ่านและจูนคลื่นสมองให้ได้ดุล โดยมี Binaural Beats เป็นส่วนประกอบสำคัญในการช่วยปรับปรุงระบบทางเดินหายใจ ทำให้รู้สึกจมูกโล่ง หัวโล่ง ตัวโล่ง หายใจได้ยาวขึ้น จึงฝึกสมาธิโดยอาศัยลมหายใจเป็นเครื่องตั้งสติได้ง่าย เห็นลมหายใจเป็นนิมิตจับต้องได้ชัดเจน และอีกผลพลอยได้ คือ มีผู้ใช้ ))เสียงสติ(( ที่เป็นโรคซึมเศร้าจำนวนมากรายงานว่าช่วยให้อาการดีขึ้น ปีติสุขที่เกิดขึ้นช่วยให้เลิกสงสารตัวเองได้ อาการเครียด นอนไม่หลับ ถูกแทนที่ด้วยการหลับลึก ตื่นมาสดชื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

๓) คลื่นปัญญา สำหรับการอธิบายประกอบภาพประสบการณ์ภายในของผู้เจริญสติ นับแต่การเห็นนิมิตลมหายใจเป็นสาย ไปจนกระทั่งประสบการณ์การเดินจงกรม และการใช้ชีวิตประจำวันอย่างผู้มีสติแบบพุทธเจริญขึ้นเรื่อยๆ

► ผลตอบรับทั้งบวกและลบจากผู้ใช้ ))เสียงสติ(( จริง

Stacks Image 160

► ดาวน์โหลดแอพ ))เสียงสติ((

เร็วๆนี้

► ดาวน์โหลด ))เสียงสติ(( แบบ MP3

► คำแนะนำและคำเตือนในการใช้ ))เสียงสติ((

ถ้าใช้ถูก ก็มีสิทธิ์เห็นผลเร็วตั้งแต่ครั้งแรก แต่ถ้าใช้ผิด ก็อาจต้องใช้เวลานาน หรือไม่เห็นผลเลย

๑) สำหรับคลื่นสมาธิ ต้องใช้หูฟัง และแยกซ้ายขวาให้ถูกข้าง เพราะเทคโนโลยี Binaural Beats ต้องแยกคลื่นความถี่เสียงซ้ายขวาที่ต่างกันอย่างเด็ดขาด หากใช้ลำโพง ก็จะไม่เกิดค่าความต่างของคลื่นขึ้นมา

๒) ระหว่างฟังให้สังเกตความต่างระหว่างลมหายใจไปเรื่อยๆ เพราะ ))เสียงสติ(( จะพุ่งเป้าปรับปรุงระบบทางเดินหายใจ ถ้าใจคุณสอดคล้องกับการทำงานของคลื่น ก็จะเกิดผลภายในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้น แต่หากใจคิดเล็งไปทางอื่น ก็ไม่อาจทำนายว่าผลจะออกมาดีหรือไม่ดีอย่างไร

๓) อย่าพยายามบังคับจิตให้สงบ เพราะการบังคับจะก่อให้เกิดคลื่นสมองแบบฟุ้งซ่านขึ้นมาต้าน ))เสียงสติ(( ที่ถูกคือปล่อยให้ ))เสียงสติ(( ทำหน้าที่ปัดเป่าความฟุ้งซ่านให้เอง คุณมีหน้าที่เพียงสังเกตความต่างระหว่างลมหายใจเท่านั้น

๔) ฟังระหว่างเคลื่อนไหวแบบที่ไม่ต้องใช้ความคิดได้ เช่น เดินบนสายพาน วิ่งเหยาะ รดน้ำต้นไม้

๕) หลังฟังจบควรทำสมาธิต่อ นานเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้จิตแข็งแรงด้วยตนเอง

๖) หากเป็นคนคิดหนัก คิดมากอยู่โดยเดิม อาจรู้สึกหน่วงๆที่หน้าผากหรือหว่างคิ้วเมื่อฟังครั้งแรกๆ ถ้าใช้หลายรอบแล้วโล่งขึ้น แปลว่าปรับตัวดีขึ้น สมองส่วนหน้าทำงานน้อยลง แต่ถ้าใช้แล้วหนัก หรือปวดหัวโดยไม่ดีขึ้นเลย ให้ลองหันไปฟัง ‘คลื่นศรัทธา’ ก่อนมาฟัง ‘คลื่นสมาธิ’

หมายเหตุ - เพื่อความแน่ใจเกี่ยวกับข้างซ้ายขวาของเฮดโฟน ขอให้ลอง ตรวจเช็คด้วยคลิปนี้
Stacks Image 110

► ปรากฏการณ์ร่วมฟัง ))เสียงสติ(( ทำสมาธิแผ่เมตตาด้วยกัน

เป็น วันแห่งโอกาสที่คุณจะใช้สร้างฐานกำลังใจ ถ้าทำเรื่องสว่างอย่างใหญ่ในชีวิตสำเร็จได้ ก็จะรู้สึกเหมือนไม่มีเรื่องใหญ่อันใดที่ทำไม่สำเร็จ เพียงตั้งใจทำสมาธิแผ่เมตตาร่วมกับเพื่อนๆผู้ใช้ ))เสียงสติ(( อื่นๆให้ครบ ๗ วัน คลิกดูแต่ละวันตามลำดับ โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นเวลาช่วงใดในปัจจุบันของคุณความเป็นมา


วันที่ ๑

วันที่ ๒

วันที่ ๓

วันที่ ๔

วันที่ ๕

วันที่ ๖

วันที่ ๗


► ))เสียงสติ(( มีความเป็นพุทธแค่ไหน?

คุณมีความเป็นตัวของตัวเอง มีสติสมบูรณ์ที่จะตั้งมุมมองหลังเกิดสมาธิ

เพื่อแน่ใจว่าจะเกิดมุมมองแบบพุทธ ขอให้ต่อยอดด้วยการทำความเข้าใจกับพระพุทธพจน์เกี่ยวกับการเจริญสติด้วยมหาสติปัฏฐานสูตร

Stacks Image 144