Stacks Image 177
Stacks Image 173

นิทานแสนสนุก
ที่ช่วยให้คุณสอนลูกได้ง่ายๆ
ผ่านสีสันวิจิตรอันน่าตื่นตา
พาลูกมาเข้าใจเรื่องภาคมืดภาคสว่างในตัว
เห็นอารมณ์มนุษย์เป็นภาพจับต้องได้
จนเขาอธิบายได้ว่าขณะหนึ่งๆ
กำลังเกิดตัวตนภาคเทพหรือภาคมารอยู่
กระทั่งมีเหตุผลดีพอที่จะเลือก
เข้าข้างภาคเทพอย่างถาวร
ด้วยความเต็มใจ!